Nieuws/Binnenland
241152025
Binnenland

Flinke verschillen tussen nota’s en begrotingen ministeries

Rekenkamer: administratie van klimaatuitgaven is chaos

Het blijkt dat klimaatminister Rob Jetten zijn eigen methode heeft om overzichten van klimaatuitgaven op te stellen, anders dan die van zijn eigen ministerie.

Het blijkt dat klimaatminister Rob Jetten zijn eigen methode heeft om overzichten van klimaatuitgaven op te stellen, anders dan die van zijn eigen ministerie.

Den Haag - De administratie van klimaatuitgaven door het kabinet is een rommeltje. De Tweede Kamer krijgt daardoor een verwarrend beeld van wat maatregelen kosten. In een enkel geval loopt het verschil tussen de overzichten zelfs op tot ruim 200 miljoen euro.

Het blijkt dat klimaatminister Rob Jetten zijn eigen methode heeft om overzichten van klimaatuitgaven op te stellen, anders dan die van zijn eigen ministerie.

Het blijkt dat klimaatminister Rob Jetten zijn eigen methode heeft om overzichten van klimaatuitgaven op te stellen, anders dan die van zijn eigen ministerie.

Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de manier waarop het kabinet rapporteert over klimaatuitgaven. Dat gebeurt enerzijds met overzichten, bijvoorbeeld in de Klimaatnota of de Miljoenennota. Maar anderzijds staan de uitgaven ook in de begrotingen van de ministeries die de maatregelen nemen. Tussen de bedragen in de nota’s en die in de begrotingen zitten vaak flinke verschillen.

Zo geeft het kabinet volgens een overzicht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 44 miljoen uit aan het saneren van varkenshouderijen, terwijl diezelfde maatregel bij het uitvoerende ministerie van Landbouw voor 259 miljoen euro in de boeken staat. En staat de 40 miljoen euro die het ministerie van Binnenlandse Zaken uittrekt voor de verduurzaming van huurwoningen helemaal niet in de klimaatoverzichten.

Eigen inzicht

De verschillen hebben volgens de Rekenkamer meerdere oorzaken. Zo heeft het ministerie van Financiën een eigen werkwijze om overzichten van klimaatuitgaven op te stellen en doet EZK dat weer op een andere manier. En het blijkt dat klimaatminister Rob Jetten, die nota bene werkt op EZK, ook weer zijn eigen methode heeft, anders dan die van zijn eigen ministerie. Daarnaast is er geen definitie van wat wel of niet als een klimaatuitgave telt. Ministeries mogen naar eigen inzicht dat stempel op een zak geld zetten.

Zorgen

De Rekenkamer maakt zich om meerdere redenen zorgen om deze slordige administratie. Ten eerste heeft minister Jetten de wettelijke taak om een goed overzicht te geven van de klimaatuitgaven, maar door de rommelige uitvoering daarvan bestaat de kans dat hij geen compleet overzicht aanlevert.

Daarnaast wil het kabinet met de komst van het klimaatfonds de komende jaren 35 miljard euro uitgeven aan klimaatmaatregelen. Zonder een goede administratie wordt het voor de Kamer ’lastig uw budgetrecht en controlerende taak goed uit te oefenen’, waarschuwt de Rekenkamer vast.