Nieuws/Binnenland
2414588
Binnenland

Rechter: bestuur Maagdenhuis hoeft niet weg

’Roomse coup’ opnieuw mislukt

Bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft opnieuw aan het kortste eind getrokken.

Bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft opnieuw aan het kortste eind getrokken.

Amsterdam - Bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft opnieuw de deksel op zijn neus gekregen van de rechtbank in zijn pogingen de macht te grijpen bij een rijke stichting. Punt wil zeggenschap over Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis en benoemde eigenhandig een nieuw bestuur.

Bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft opnieuw aan het kortste eind getrokken.

Bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft opnieuw aan het kortste eind getrokken.

Zijn decreet is door de rechter naar de prullenbak verworpen, zo blijkt uit het vonnis.

Het Maagdenhuis is in 1570 opgericht door twee katholieke vrouwen als weeshuis voor Rooms Katholieke weesmeisjes uit Amsterdam, maar in 1953 is het pand aan het Spui (waar nu de Universiteit van Amsterdam zit) verkocht. De organisatie ging verder als fonds voor maatschappelijke projecten en bezit vele tientallen miljoenen. De leiding is in handen van enkele welgestelden, waaronder adellijke lieden. Zij verzetten zich hevig tegen de ’roomse coup’.

Bisschop Punt vond al in 2013, toen hij een kort geding startte, dat de groep te weinig katholiek was. Hij benoemde een nieuw bestuur - immers: de bisschop had de benoeming van het zittende bestuur niet bekrachtigd. Ondanks dat het bisdom het kort geding én het hoger beroep verloor, besloten ze opnieuw naar de rechtbank in Amsterdam te gaan om de kwestie voor te leggen.

Punt kwam laat in actie

De rechtbank heeft Punt opnieuw nu een tik op de vingers gegeven. Want hoewel de bisschop formeel bevoegdheden had tot benoeming of bekrachtiging, is daar in het verleden bijna nooit gebruik van gemaakt. Dat terwijl hij wel jaarverslagen en brieven toegestuurd kreeg met daarin de namen van de bestuursleden. „Niet gebleken is dat de bisschop gedurende de lange geschiedenis van het Maagdenhuis op enig moment nadrukkelijk heeft gestaan op bekrachtiging van bestuurdersbenoemingen. Ook de huidige bisschop heeft daar na zijn benoeming in 2001 aanvankelijk niet op gestaan.”

De rechtbank vindt het „onaanvaardbaar dat de bisschop zich op het standpunt stelt dat de bestuurdersbenoemingen niet rechtsgeldig zijn wegens het ontbreken van bekrachtiging.” Volgens de rechter kwam Punt niet het recht toe om de nieuwe bestuurders te benoemen. Het bisdom wordt dan ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten.