Nieuws/Binnenland
2414957
Binnenland

Steeds meer mensen willen andere voornaam

Werden in 2015 bij de rechtbank nog 503 namen gewijzigd, in 2016 en 2017 steeg dat al naar respectievelijk 583 en 576.

Werden in 2015 bij de rechtbank nog 503 namen gewijzigd, in 2016 en 2017 steeg dat al naar respectievelijk 583 en 576.

DEN HAAG - Steeds meer mensen veranderen hun voornaam. Werden in 2015 bij de rechtbank nog 503 namen gewijzigd, in 2016 en 2017 steeg dat al naar respectievelijk 583 en 576. Voor dit jaar wordt eenzelfde aantal verwacht. Een duidelijke verklaring voor die stijging is er niet, meldt de Raad voor de Rechtspraak.

Werden in 2015 bij de rechtbank nog 503 namen gewijzigd, in 2016 en 2017 steeg dat al naar respectievelijk 583 en 576.

Werden in 2015 bij de rechtbank nog 503 namen gewijzigd, in 2016 en 2017 steeg dat al naar respectievelijk 583 en 576.

Je voornaam veranderen is niet heel makkelijk. Er is altijd een advocaat nodig die een verzoekschrift moet indienen bij de rechtbank, waarna de rechter erover beslist. Een en ander is geregeld in artikel 4 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat bijvoorbeeld dat het geen ongepaste naam mag zijn.

Volgens civiel rechter Jan Kloosterhuis van de rechtbank Amsterdam is het belangrijkste dat iemand „echt een goed verhaal” heeft om zijn of haar naam te veranderen. Hij krijgt overigens geen verzoeken van mensen die een rare of extreme naam willen. ,Wel zie ik mensen die een bijnaam hebben, of met een andere naam dan hun voornaam bekend zijn bij familie of vrienden en het dan ook maar willen laten aanpassen.”