Nieuws/Binnenland
2425074
Binnenland

’Moeder Lily en Howick emotioneel niet beschikbaar’

De twee Armeense kinderen Lily en Howick tijdens de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure.

De twee Armeense kinderen Lily en Howick tijdens de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure.

DEN HAAG - Howick (13) en Lily (12) slapen nog liever onder een brug, dan niet herenigd te worden met hun moeder. Maar op dit moment kan de hereniging met hun moeder in Armenië niet plaatshebben, omdat zij ,,emotioneel niet beschikbaar is”.

De twee Armeense kinderen Lily en Howick tijdens de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure.

De twee Armeense kinderen Lily en Howick tijdens de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure.

Daarom moeten de kinderen in Nederland blijven. Dat zei een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming vanmorgen tijdens een zitting bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land. Lily en Howick woonden de zitting bij.

De procedure is aangespannen door staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid, die het niet eens was met een beslissing van de Haagse rechtbank. Die oordeelde dat Lily en Howick niet mogen worden uitgezet zolang er niet is voldaan aan de voorwaarden die de Raad voor de Kinderbescherming stelde aan hun terugkeer. Ook al is hun moeder vorig jaar het land al uitgezet, en geldt Armenië als een veilig land.

Geschikte huisvesting

Zo zou moeder Armina onder meer geen geschikte huisvesting hebben. Ze woont in een kleine kamer waarin haar bed net past, maar waar zeker geen ruimte is voor haar kinderen. Ook zou ze psychisch niet in staat zijn om voor haar kinderen te zorgen. Sinds ze vorig jaar werd uitgezet speelt een post-traumatische stress-stoornis op, en is ze ,,geblokkeerd” geraakt. Ze kan wel psychische hulp krijgen, maar wijst die af omdat ze geen vertrouwen heeft in de Armeense instanties, zeggen de advocaten Marq Wijngaarden en Patricia Scholtes.

Dat betekent volgens de advocaten dat de kinderen worden bedreigd in hun ontwikkeling, en volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet mogen worden uitgezet.

Opvangplek

Staatssecretaris Harbers is het daar niet mee eens. Er is contact met de Armeense autoriteiten en hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt, aldus de landsadvocate. Maar volgens Wijngaarden en Scholtes is er alleen sprake van vage toezeggingen, en niet van de harde garanties die noodzakelijk zijn om zeker te weten dat de kinderen goed zullen worden opgevangen. Zo zou een weeshuis – dat door Harbers als een geschikte opvangplek wordt gezien als de moeder niet voor Lily en Howick kan zorgen – al propvol zitten en is van een andere hulpverleningsinstantie die de Staat noemde de subsidie stopgezet.

Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State uitspraak doet.