Nieuws/Binnenland
2444227
Binnenland

UWV pareert kritiek:

’Honderden gevluchte criminelen per jaar verliezen uitkering’

Sommige criminelen krijgen iedere maand netjes hun geld gestort, terwijl de politie hen zoekt.

Sommige criminelen krijgen iedere maand netjes hun geld gestort, terwijl de politie hen zoekt.

AMSTERDAM - Ieder jaar zet het UWV zo’n 500 uitkeringen van voortvluchtige criminelen stop. Dat zegt een woordvoerder van het UWV. Hij reageert daarmee op het nieuws dat de organisatie wel de verdwenen zware jongens weet te vinden om iedere maand trouw steungeld over te maken, terwijl politie en justitie er maar niet in slagen om deze gevluchte boeven te traceren.

Sommige criminelen krijgen iedere maand netjes hun geld gestort, terwijl de politie hen zoekt.

Sommige criminelen krijgen iedere maand netjes hun geld gestort, terwijl de politie hen zoekt.

„De situatie dat een voortvluchtige veroordeelde bij de rechter een uitkering kan afdwingen is ronduit idioot”, reageert VVD-Kamerlid Van Oosten. „Overheidsdiensten moeten beter gegevens kunnen delen.”

Dat gebeurt ook, stelt de UWV-zegsman. Bij iedere veroordeling van zo’n crimineel wordt, als daar sprake van is, de uitkering stopgezet. Dat is wettelijk ook zo geregeld, benadrukt hij.

,,We werken al jaren heel goed samen met het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Zodra we signalen krijgen dat iemand voortvluchtig is, gaan we na of die persoon een uitkering ontvangt. Als dat zo is, zetten we die stop. In drie of vier weken kan dat geregeld zijn.”

Bezwaar

De woordvoerder laat weten dat het stopzetten van een uitkering gemiddeld zo’n 500 keer per jaar gebeurt. ,,Het komt af en toe voor dat iemand in bezwaar gaat tegen het besluit tot intrekking. Als dit bezwaar gegrond wordt verklaard, dienen we de uitkering voort te zetten.”

Het UWV laat weten dergelijke bezwaarzaken niet apart te registreren, maar doet dat samen met bezwaarzaken van mensen die in de gevangenis zitten. ,,We kunnen daarin geen onderscheid maken.” In totaal ging het vorig jaar om 79 bezwaarzaken, waarvan er 26 gegrond werden verklaard.

Vanaf de datum dat iemand in detentie zit of zich had moeten melden voor detentie (maar dit niet heeft gedaan) is er geen recht meer op een uitkering.