Nieuws/Binnenland
245052653
Binnenland

Topambtenaren kraken woonbeleid Ollongren: ’Pak woningbouw regionaal aan’

Den Haag - De aanpak van het kabinet bij de woningbouw moet helemaal op de schop. Een verzameling van topambtenaren en andere experts kraakt in een advies het woonbeleid van D66-minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Zij zou veel meer voor een regionale aanpak moeten kiezen.

Dat staat in een advies aan het kabinet over de verhoudingen tussen de landelijke en regionale overheden. Volgens de onderzoekers werken landelijke en regionale overheden langs elkaar heen. „Wat vaak fout gaat is dat er niet serieus wordt afgestemd”, zegt topambtenaar Bernard ter Haar, die het onderzoek leidde.

De aanpak op de woningbouw springt daaruit als lichtend voorbeeld van hoe het niet moet. Het kabinet heeft als doelstelling om in de periode tot en met 2030 in totaal 845.000 nieuwe woningen te bouwen om de grote nood op de woningmarkt een beetje te verlichten. Maar er mankeert nogal wat aan de oplossingen die het kabinet bedenkt voor de woningnood. „Het samenspel tussen kabinet en andere overheden verloopt niet adequaat”, zegt Ter Haar.

Zo zijn de doelen zijn ’niet duidelijk’: alleen maar het formuleren van hoeveel woningen er moeten komen, is niet genoeg. De plannen zouden specifieker moeten zijn: over het type woningen, de prijsklassen en huisvesting van bijzondere doelgroepen. „Het landelijke doel is niet gekoppeld aan een regionaal doel”, zegt Ter Haar. „Die aantallen zeggen zo weinig over wat voor soort woningen er nodig zijn.”

Initiatief bij regio’s

De topambtenaren stellen daarom een andere aanpak voor, waarbij het initiatief bij de regio’s komt te liggen. Zij moeten stuk voor stuk gaan formuleren hoeveel en wat voor categorieën woningen er lokaal gebouwd moeten worden. Ter Haar: „Geef de regio’s de ruimte om zelf met plannen te komen. Die kun je dan bundelen en kijken of dat bij elkaar landelijk tot de juiste aantallen komt.”

Daar hoort dan ook een financiële stimulans bij, staat in het rapport. Het geld uit de huidige ’Woningbouwimpuls’ zou structureel moeten worden. Nu gaat dat nog om een bedrag van 1 miljard euro tot en met 2023, gemeenten kunnen een verzoek indienen voor geld uit die pot om lastig te financieren woningbouwprojecten toch te realiseren.

Daarnaast is er een pleidooi voor een ’verruiming van het lokale belastinggebied’. Ter Haar legt uit dat dat neerkomt op varianten waarbij lokaal meer belasting wordt opgehaald. Om dat te kunnen verkopen aan burgers, moet er van de onderzoekers wel gekeken worden hoe de landelijke belastingen omlaag kunnen.