Nieuws/Binnenland

Oplossing voor tijdelijke leerkrachten

Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Voor een probleem met tijdelijke leerkrachten in het bijzonder onderwijs, die bijvoorbeeld zieke onderwijzers vervangen, is een oplossing bedacht. Tijdens een griepgolf in de winter mogen scholen voor maximaal veertien dagen onbeperkt leerkrachten laten vervangen. De regeling geldt voor de eerste drie maanden van 2017 en 2018, als de kans op griep groot is.

Hollandse Hoogte

Dat maakte minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrijdag bekend: ,,Kinderen moeten elke dag les krijgen.'' Het akkoord is bereikt met basisscholen en vakbonden.

Sommige scholen zagen zich geconfronteerd met beperkingen door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Want de wet bepaalt dat na drie tijdelijke contracten in twee jaar een vast contract moet volgen. Door de nieuwe afspraak hoeven scholen zich tijdens een onverwachte griepgolf niet aan die bepaling te houden. In de cao voor het basis- en speciaal onderwijs was eerder al afgesproken om zes tijdelijke contracten in drie jaar mogelijk te maken.

Tijdelijke oplossing

Het nieuwe akkoord kwam tot stand door de inzet van een speciale verkenner, die op verzoek van de Tweede Kamer door Asscher is ingezet. De onderwijsbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOV benadrukken wel dat het om ,,een tijdelijke oplossing gaat en dat het van groot belang is om in de tussentijd met een structurele oplossing te komen, die een betere positie van invallers waarborgt.''

De ChristenUnie had op de verkenner aangedrongen om te voorkomen dat klassen naar huis moeten worden gestuurd. De partij vindt de tijdelijke oplossing ,,terecht'', maar wil meer. ,,Het is onacceptabel als kinderen de dupe worden van wetgeving die niet werkt. Maar er moet ook een structurele oplossing komen voor andere periodes in het jaar”, aldus CU-Kamerlid Carola Schouten.

Voorlopig kampt alleen het bijzonder onderwijs met gevolgen van de Wwz. Het openbaar onderwijs hangt dat echter ook boven het hoofd. Ambtenaren, en dus ook leerkrachten in het openbaar onderwijs, worden binnenkort als gewone werknemers beschouwd en vallen dan ook onder de Wwz.