Nieuws/Binnenland
2451572
Binnenland

Prozac maakt wijfjes onaantrekkelijk

Mannetje fluit niet naar wijfje dat antidepressiva neemt

YORK - Antidepressiva maken vrouwtjesvogels onaantrekkelijk. Mannetjesvogels fluiten meer dan twee keer zo vaak, en zo lang, naar wijfjesvogels die ’clean’ zijn ten opzichte van vrouwelijke vogels die onder invloed zijn van Prozac.

Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van York. Onderzoekers bekeken een populatie spreeuwen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar wormen, maden en vliegen worden blootgesteld aan verschillende medicijnen, waaronder Prozac.

De studie wees uit dat concentraties van Prozac vrouwtjes minder aantrekkelijk maken voor het andere geslacht. Is dat zo erg? Ja, zeggen onderzoekers Kathryn Arnold en Sophia Whitlock. De antidepressiva zorgen voor zulke grote gedragsveranderingen, dat zelfs het voortbestaan van de soort onzeker kan worden.

„Zingen is een belangrijk onderdeel van de romance voor vogels, gebruikt door mannen om vrouwtjes het hof te maken, en door vrouwen om de beste mannetjes voor hun nageslacht te kiezen”, zegt Sophia Whitlock. „Wat blijkt? Mannen zongen meer dan twee keer zo vaak en zo lang naar onbehandelde vrouwtjes dan naar vrouwen die lage doses Prozac hadden gekregen.”

Uitsterven

„Dit is het eerste bewijs dat lage concentraties van een antidepressivum het geflirt van vogels kunnen beïnvloeden”, aldus Kathryn Arnold. „Dat is belangrijk, want dieren die traag zijn met een partner vinden, hebben vaak geen seks, en geen nageslacht. Terwijl veel populaties van dieren verslechteren, moeten we ons afvragen of we niet harder willen werken om farmaceutische producten te verwijderen.”

Het onderzoek vond ook een verhoogde mate van aggressief gedrag van mannetjes jegens vrouwtjes die Prozac hadden ingenomen. Of dergelijke uitkomsten ook voor mensen gelden, is uiteraard onduidelijk.