Nieuws/Binnenland
2475913
Binnenland

’Howick en Lily heel snel uitgezet’

De twee Armeense kinderen Lily (12) en Howick (13).

De twee Armeense kinderen Lily (12) en Howick (13).

Den Haag - Howick en Lily worden waarschijnlijk heel snel uitgezet naar Armenië, om daar herenigd te worden met hun moeder. De Dienst Terugkeer en Vertrek koerst aan op een vertrek voor 1 september, zo staat in het vonnis. Dan beginnen de scholen weer.

De twee Armeense kinderen Lily (12) en Howick (13).

De twee Armeense kinderen Lily (12) en Howick (13).

De Raad van State oordeelde vandaag dat de twee Armeense kinderen, die vorige zomer onderdoken toen hun moeder werd uitgezet, terecht worden uitgewezen. Dat probeerden de kinderen te voorkomen door te wijzen op de ’mensonterende omstandigheden’ die ze in Armenië te wachten zouden staan.

Nadat moeder alleen was uitgezet, zou het haar psychisch zo slecht vergaan dat ze nu niet meer in staat zou zijn om voor de kinderen te zorgen. Die zouden in dat geval in een overvol weeshuis komen, betoogden onder meer de Raad voor de Kinderbescherming en Nidos, de organisatie die de voogdij over asielkinderen heeft.

Met steun van onder meer Defence for Children werd gesteld dat de rechten van het kind botsten met het vreemdelingenrecht. Toen de Raad van State deze juridische kluwen twee weken geleden op een zitting ontwarde, bleek steeds dat moeder Armina meermaals het proces dwarsboomde, door niet mee te werken aan de wensen van hulpverleners. Eerder wist ze in Nederland de asielprocedure al tot tien jaar te rekken.

In haar vonnis stelt de Raad van State nu dat van een mensonterende omstandigheid geen sprake is, omdat Nederland zowel met Armenië als met lokale hulporganisaties heeft gesproken over adequate hulp. Dat de welvaart in het land een stuk lager is dan in Nederland, maakt de situatie daar niet ’mensonterend’, zei de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad in een toelichting op het vonnis.

Kinderbeschermers wezen ook op gevaren voor de persoonlijke ontwikkeling van Howick en Lily in Armenië. Maar de voorwaarden die de Raad voor de Kinderbescherming daarbij bedacht, kunnen op zichzelf geen reden zijn voor een verblijfsvergunning in Nederland, vinden de raadsheren.