Nieuws/Binnenland
2477544
Binnenland

Rijk gaat ook opleiden van 50 onderwijsassistenten tot leraar subsidiëren

Extra maatregelen lerarentekort: studenten voor de klas

Den Haag - Het kabinet neemt extra maatregelen tegen het schrijnende tekort aan leraren. Zo mogen deeltijdstudenten pabo die al een ander hbo-diploma op zak hebben eerder voor de klas worden gezet. Ook gaat het Rijk het opleiden van vijftig onderwijsassistenten tot leraar subsidiëren.

De maatregelen zijn niet geheel onomstreden. Vooral het plan om zijinstromers eerder voor de klas te zetten, leidde eerder in de Tweede Kamer tot kritiek omdat dit de kwaliteit van het onderwijs zou kunnen verslechteren.

Toch groen licht

Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben toch besloten om hier groen licht voor te geven. Wel worden er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Die voorwaarden willen zij samen met het onderwijsveld gaan opstellen. Te denken valt aan het succesvol afronden van de eerste stage, alvorens de deeltijders op scholen aan het werk kunnen.

Volgens de twee bewindslieden hebben veel scholen ’de grootste moeite’ gehad om voor het nieuwe schooljaar voldoende leraren te vinden. „In veel regio’s is het uiteindelijk wel gelukt, maar vooral in de Randstad worden de tekorten nu al gevoeld.” De eerstvolgende griepgolf leidt ertoe dat er nauwelijks of geen vervangers beschikbaar zijn. „Dat baart ons zorgen”, laten ze aan de Tweede Kamer weten.

Eerdere maatregelen niet genoeg

Het kabinet nam al eerder maatregelen in strijd tegen het lerarentekort. Zo kost de pabo minder collegegeld, zijn de lerarensalarissen opgeschroefd en is er extra geld vrijgemaakt om de werkdruk te verlagen. Desondanks is het onderwijsveld nog niet op krachten. De tekorten golden de afgelopen tijd vooral voor het basisonderwijs, maar raken nu ook in groeiende mate het voortgezet onderwijs en het mbo.

Het kabinet hoopt dan ook dat schoolbesturen beter hun best gaan doen. Een veeg uit de pan krijgen besturen die slecht werkgeverschap aan de dag leggen door bijvoorbeeld leraren vlak voor de zomer te ontslaan om ze in augustus weer aan te nemen. „Op die manier besparen zij misschien salariskosten, maar wij vinden dit niet passen bij goed werkgeverschap.”

Rol van schoolbesturen

Schoolbesturen kunnen ook een rol spelen in het terugdringen van het ziekteverzuim dat relatief hoog ligt in het onderwijs, menen Slob en Van Engelshoven. Tevens moet er een poging worden gedaan om deeltijddocenten meer uren te geven. „Als de huidige gemiddelde werkweek in het basisonderwijs van 28 uur in de komende vier jaar met een half uur zou worden uitgebreid, levert dat 760 fte op.”

Volgens de laatste ramingen kan het lerarentekort in 2020 oplopen tot 4.000 fte. Blijven de omstandigheden gelijk, dan loopt dat in 2025 op tot 10.000 fte. Door de gezamenlijke inspanningen hopen ministers Slob en Van Engelshoven het tekort terug te kunnen dringen.