Nieuws/Binnenland
2479118
Binnenland

Drastische maatregelen kabinet: student voor de klas

Bij de eerst volgende griepgolf zullen scholen in de Randstad geen vervangers kunnen vinden, aldus de ministers Slob en Van Engelshoven.

Bij de eerst volgende griepgolf zullen scholen in de Randstad geen vervangers kunnen vinden, aldus de ministers Slob en Van Engelshoven.

Den Haag - In strijd tegen het steeds nijpender wordende lerarentekort neemt het kabinet drastische maatregelen. Zo gaan onderwijsministers Slob (CU) en Van Engelshoven (D66) het toestaan om studenten, nog voordat ze hun pabo-diploma op zak hebben, zelfstandig voor de klas te zetten.

Bij de eerst volgende griepgolf zullen scholen in de Randstad geen vervangers kunnen vinden, aldus de ministers Slob en Van Engelshoven.

Bij de eerst volgende griepgolf zullen scholen in de Randstad geen vervangers kunnen vinden, aldus de ministers Slob en Van Engelshoven.

Pabo-studenten mogen op dit moment alleen nog maar lesgeven onder het toezicht van een andere docent. Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven laten nu de teugels vieren voor een selecte groep. Het gaat om studenten die al wel een andere hbo-opleiding hebben afgerond en nu in deeltijd de lerarenopleiding doen.

Aan het radicale plan worden nog wel bepaalde voorwaarden verbonden. Die voorwaarden wil het kabinet samen met het onderwijsveld gaan opstellen. Te denken valt aan het succesvol afronden van de eerste stage, alvorens de tamelijk groene deeltijders op basisschoolleerlingen worden losgelaten.