Nieuws/Binnenland
25010509
Binnenland

Iedereen moet meedoen van klimaatpaus

Dit zijn de groene plannen van Timmermans

Klimaatpaus Frans Timmermans

Klimaatpaus Frans Timmermans

Groen, groener, groenst, de EU geeft vol gas om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Eurocommissaris Frans Timmermans schetste woensdagmiddag in het Europees Parlement de contouren van zijn ’Green Deal’. Iedereen – burgers en bedrijven – moet meedoen. De opvallendste plannen op een rij.

Klimaatpaus Frans Timmermans

Klimaatpaus Frans Timmermans

In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn, wat wil zeggen dat de nog resterende uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd. In aanloop hier naartoe moeten de ambities om de uitstoot van schadelijke gassen te beperken in 2030 worden opgeschroefd. In plaats van 40 procent nu (ten opzichte van 1990) moet dat minimaal 50 procent worden, maar waarschijnlijk wordt dat 55 procent.

Het betekent dat er enorme inspanningen geleverd moeten gaan worden de komende jaren. Timmermans, de nieuwe ’klimaatpaus’ van de EU, tekent met zijn Green Deal een routekaart uit. Wetsvoorstellen zijn er nog niet, wel een schets van wat er de komende twee jaar te verwachten valt. Wat zijn de belangrijkste plannen?

  • Timmermans wil dat er 2 miljard bomen worden geplant en de elektrische auto moet definitief doorbreken door het neerzetten van 1 miljoen laadpalen.
  • Er komt een overgangsmechanisme met daaraan gekoppeld een zogeheten Just Transition Fund met daarin 100 miljard euro. Dit is bedoeld om armere lidstaten de overgang naar schonere energie te laten maken. In landen als Polen worden elektriciteitscentrales nog op bruinkool gestookt. Het fonds maakt onderdeel uit van de nieuwe EU-meerjarenbegroting.
  • Er komt binnen honderd dagen een klimaatwet waarin het doel van klimaatneutraliteit in 2050 wordt vastgelegd.
  • Er komt een plan voor biodiversiteit.
  • Er komt een actieplan voor een circulaire economie.
  • De handel in uitstootrechten (ETS) voor de industrie wordt waar nodig aangepast.
  • Plan voor slimmere mobiliteit. Dit voorziet onder andere in een betere infrastructuur voor laadpalen, schonere brandstoffen maar ook een vorm van beprijzing van autorijden. Ook scheepvaart en luchtvaart moeten vergroenen.
  • Een ’boerderij-tot-bord-strategie’, waarbij het doel is de landbouw te vergroenen. De milieu-impact van voedselproductie moet worden teruggedrongen door bijvoorbeeld met goede alternatieven voor vlees te komen. Ook verpakkingen worden vergroend.
  • Een strategie om private investeringen voor vergroening aan te jagen.

Om de huidige klimaatdoelen van 2030 (-40% CO2) te halen is alleen al een extra investering nodig van 260 miljard euro per jaar, schat de Europese Commissie. Dat is 1,5 procent van het EU-bbp. Doel is de private sector volop mee te laten financieren, met alleen belastinggeld kan het niet.

De uitstoot van de EU-landen was vorig jaar 23 procent lager dan in basisjaar 1990 terwijl in dezelfde tijd het bbp met 61 procent is gegroeid. Maar meer is nodig om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs (de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad) te halen.

Volgens de nieuwe baas van de Europese Commissie Ursula von der Leyen betekent de Green Deal het Europese ’man op de maanmoment’. „Het gaat om het terugdringen van de uitstoot, maar ook om het creëren van nieuwe banen”, stelde VDL. „Ons oude groeimodel gebaseerd op fossiele brandstoffen is achterhaald. Dit is een uitnodiging aan iedereen om mee te doen.”