Nieuws/Binnenland
250147965
Binnenland

Koolmees: grote ingrepen arbeidsmigratie zijn aan volgend kabinet

Wouter Koolmees.

Wouter Koolmees.

DEN HAAG - Een volgend kabinet moet besluiten nemen over oplossingen voor de grote problemen die spelen rond arbeidsmigranten. Met sommige adviezen hierover, van een team onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer, kan dit kabinet wel al aan de slag. Maar voor grote ingrepen voor de lange termijn heeft dit kabinet niet meer genoeg tijd, zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Wouter Koolmees.

Wouter Koolmees.

Koolmees schrijft aan de Tweede Kamer dat onder meer maatregelen tegen foute uitzendbureaus nog even op zich laten wachten. Hij zegt in te zien „dat uitzendbureaus vaak een centrale rol spelen bij het inzetten van arbeidsmigranten en dat er misstanden zijn die aangepakt en voorkomen moeten worden.” Malafide uitzendbureaus of bureaus die hun zaken niet op orde hebben „benadelen arbeidsmigranten en zorgen voor oneerlijke concurrentie”, zegt Koolmees.

Net als Roemer had aanbevolen, wil het kabinet dan ook een speciaal certificaat voor uitzendbureaus. Een bedrijf moet dan aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen voordat het zo’n certificaat krijgt. De regels hiervoor worden nu al voorbereid, maar dit kabinet neemt er nog geen besluit over. „Het volgende kabinet kan met de wetgeving en de invoering hiervan aan de slag.” Mogelijk hakken de partijen die na de verkiezingen aan de formatietafel zitten hierover al een knoop door.

De Tweede Kamer had al gevraagd om een aanpassing van de regels over registraties van personen, waardoor duidelijk wordt „welke arbeidsmigranten in Nederland verblijven en waar.” Maar ook op de korte termijn wil het kabinet al zorgen dat het beter zicht krijgt op arbeidsmigranten. Daarom wordt arbeidsmigranten gevraagd ook hun telefoonnummer en e-mailadres in te vullen als ze hun gegevens achterlaten bij de Registratie Niet Ingezeten, die ze nu al moeten invullen.

Ook krijgen arbeidsmigranten de kosten van noodzakelijke zorg vergoed als ze dertig dagen daarvoor nog verzekerd waren. „Die regeling zorgt ervoor dat arbeidsmigranten die hun werk zijn kwijtgeraakt, en daarmee hun zorgverzekering, gebruik kunnen blijven maken van medisch noodzakelijke zorg”, aldus Koolmees.