Nieuws/Binnenland
2511717
Binnenland

Ruzie om plan bindend studieadvies

Den Haag - D66-minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) krijgt de wind van voren vanwege haar plan om voor studenten de touwtjes te laten vieren door het bindend studieadvies minder streng te maken. Binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU geeft het hommeles. En ook onderwijsland geeft de bewindsvrouw onderuit de zak.

„We zijn overrompeld en vinden het een onverstandig idee”, zegt Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten.

Van Engelshoven (D66) maakt vandaag, tijdens de opening van het academisch jaar, bekend dat instellingen straks maximaal 40 studiepunten kunnen eisen in het eerste jaar. Nu varieert dat van 40 tot 60 punten en wie dat niet haalt, moet de opleiding verlaten.

Duisenberg: „Het bindend studieadvies is ingevoerd om de rem te zetten op het aantal studenten dat na het eerste jaar nog uitvalt. Door het bindend studieadvies weten studenten in het eerste jaar al waar ze aan toe zijn. Het studiesucces zou er dus hoger van worden, aansporen tot meer ambitie en leiden tot een hogere kwaliteit. Volgens ons werkt dat beleid.”

De studentenbonden LSVb en ISO protesteren echter al geruime tijd tegen de druk waarmee studenten zouden kampen. Ze stellen dat studenten enorme schulden krijgen door het nieuwe leenstelsel, moeten voldoen aan steeds hogere eisen in het eerste jaar of om in te stromen in het eerste jaar én binnen 4 tot 5 jaar afstuderen.

„Als de minister echt die druk op de studenten wil laten afnemen, moet ze meer investeren in docenten”, zegt Duisenberg boos. „Die kunnen dan de studenten beter begeleiden. Bovendien: er zijn niet zoveel hogescholen en universiteiten waar veel meer dan 40 studiepunten worden geëist in het eerste jaar. Zo’n student wéét dat als hij of zij begint aan die studie. Kies dan een andere studie.”

Ook Thom de Graaf, partijgenoot van minister Van Engelshoven, hekelt de gang van zaken. Hij is D66-senator en daarnaast voorzitter van de Vereniging Hogescholen. „Er is geen enkel overleg aan vooraf gegaan met ons”, zegt hij boos.

VVD-Kamerlid Judith Tielen vindt het plan van Van Engelshoven ronduit beroerd. „Ze verheft middelmaat tot de norm”, gruwt ze. PVV’er Harm Beertema is dat roerend met haar eens. „De lat komt steeds lager te liggen. We creëeren onze generatie tere ’snowflakes’ helemaal zelf. Geen eisen meer stellen, iedereen een diploma”, verzucht hij.

Naast de VVD toont ook het CDA zich ontevreden. Kamerlid Harry van der Molen noemt haar plan ’apart’, de grens van 40 studiepunten vindt hij ’arbitrair’. „Ik denk niet dat dit in het belang is van studenten.” Van D66 en CU krijgt de onderwijsminister juist steun. Binnen de coalitie veroorzaakt het plan dus stofwolken.

Voorzitter Tom van den Brink van het ISO zegt juist blij te zijn dat de minister inziet dat een BSA van 50 of 60 punten in het eerste jaar een te grote druk legt op eerstejaarsstudenten. „Dit is een hele grote stap vooruit. Een BSA-verlaging op zich moet echter altijd worden gecombineerd met betere persoonlijke begeleiding van studenten die moeite hebben met het eerste jaar. Als dat niet gebeurt, leidt dit tot onnodige uitval en switchen van opleiding, met veel financieel nadelige gevolgen.”

Voor de LSVb gaat de aangekondigde maatregel nog niet ver genoeg. „Het bindend studieadvies moet in zijn geheel van tafel”, zegt voorzitter Geertje Hulzebosch. De bond wijst naar onderzoek waaruit blijkt dat het BSA leidt tot uitval van vooral mannelijke studenten en studenten met een migratie-achtergrond.