Nieuws/Binnenland
2513109
Binnenland

Kabinet: geen verbod op zelfmoordpoeder

Den Haag - Het kabinet ziet geen heil in het instellen van een verbod op ’zelfmoordpoeders’, of andere chemische middelen waarmee suïcide kan worden gepleegd. Begin dit jaar bracht de 19-jarige Ximena Knol zichzelf om het leven met zo’n poeder. Voor haar ouders was dit reden om voor een wettelijk verbod te pleiten, maar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ziet dat niet zitten, laat hij weten.

Volgens de CDA-bewindsman is het instellen van zo’n Nederlands verbod ’ingewikkeld’ en ’beperkt effectief’. Hij wijst erop dat de stoffen via internet worden verhandeld. Het maakt handhaving ’moeilijk dan wel onmogelijk’, denkt hij. Bovendien worden de poeders ook voor hele andere, nuttige dingen gebruikt, zoals schoonmaken.

Ook zou het opstellen van een lijst met verboden zelfmoordstoffen betekenen dat algemeen bekend zou worden om welke stoffen het precies gaat. Dat wil minister De Jonge nu juist voorkomen.

Ximena Knol

De CDA-bewindsman deed na de oproep van de ouders van de overleden Ximena Knol onderzoek naar de mogelijkheden om zelfmoordmiddelen in te dammen. Al eerder werd daar door de politiek op gebroed, omdat Coöperatie Laatste Wil een zelfmoordpoeder aan leden wilde gaan verstrekken. De organisatie zag daar uiteindelijk vanaf, nadat het Openbaar Ministerie zich ermee bemoeide. Zelfmoord is niet strafbaar in Nederland. Hulp bij zelfdoding wel.

Voordat Coöperatie Laatste Wil de handdoek in de ring gooide bleek dat honderden mensen interesse hadden in het zelfmoordpoeder. Honderden meldden zich om het middel te kunnen verkrijgen. Ze gaven aan het een rustig idee te vinden om iets in huis te hebben waarmee ze zelf uit het leven konden stappen.

Geen verbod

Minister De Jonge boog zich de afgelopen maanden over de precaire kwestie. Een wettelijk verbod op zelfmoordpoeders komt er wat hem betreft dus niet. Hij hoopt vooral dat de chemische bedrijven nu verdere stappen zetten. Hij wil dit najaar een convenant met ze sluiten waarin ze beloven om de verkoop van de zelfmoordmiddelen aan particulieren zullen tegengaan.

Ook gaan toezichthouders zoals de NVWA en inspectiedienst ILT extra goed controleren of verkopers en beheerders zich wel houden aan bestaande wettelijke eisen die gelden voor handel in stoffen die als zelfmoordmiddel gebruikt kunnen worden.

Ximena Knol pleegde volgens haar ouders zelfmoord met een middel dat via internet makkelijk te verkrijgen bleek. Haar vader richtte na haar dood zijn pijlen op de ’levenseindeterroristen’ van Coöperatie Laatste Wil, dat Ximena op het spoor zette van het middel. De vereniging maakte het wanhopige mensen te makkelijk om voor zelfmoord te kiezen, stelde Knol. „Ze noemen de naam van het middel niet, maar als ik hier praat over iets dat geel en krom is dat je moet schillen voor je het kan eten, zal iedereen begrijpen dat ik het niet over een appel heb.”

De ouders van Ximena weerspreken de claim van Coöperatie Laatste Wil dat het zelfmoordpoeder tot een waardige dood leidt. „Het is hobbyisme. Gepruts dat kan leiden tot een afschuwelijke en allesbehalve pijnloze doodsstrijd”, aldus haar vader Randy.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.