Nieuws/Binnenland
252063523
Binnenland

Flink aantal veehouders wil stoppen

Run op stopsubsidie voor varkensboeren

Den Haag - Varkensboeren blijken massaal te hebben ingetekend voor een subsidie waarmee ze kunnen stoppen met hun bedrijf. Het ministerie van Landbouw laat aan De Telegraaf weten dat een regeling daarvoor ’behoorlijk overtekend’ is. Dat betekent dat sommige ondernemers buiten de boot zullen vallen.

Voor minister Carola Schouten (Landbouw) is het een opsteker dat de regeling populair is. De CU-bewindsvrouw heeft het afgelopen maanden zwaar gehad met de juridische stikstofcrisis. Het verminderen van het aantal varkens - ook al is de regeling daar in eerste instantie niet voor in het leven geroepen - zorgt dat de uitstoot van ammoniak in ons land daalt en daarmee de stikstofneerslag in Europees beschermde natuurgebieden.

Naar schatting enkele honderden varkensboeren willen gebruik maken van de ’warme sanering’. In eerste instantie is er in het regeerakkoord 120 miljoen euro voor uitgetrokken, vooral met het idee om stankoverlast voor omwonenden in gebieden waar veel varkensbedrijven zitten te beperken. Vanwege het ’Urgenda-vonnis’ is er nog eens 60 miljoen euro bijgestort, dit keer met het idee om de CO2-uitstoot te verminderen.

Minister Schouten deelt pas donderdag definitieve cijfers over het aantal inschrijvingen. Woensdag kunnen bedrijven zich nog aanmelden. Nu al staat vast dat er meer stopsubsidie is aangevraagd, dan er geld in de pot zit. De overheid gaat daarom aanvragen selecteren op geurscore. Simpel verwoord: een bedrijf dat voor meer stankoverlast zorgt, krijgt voorrang boven een varkenshouder die zorgt voor minder geurhinder.

Zes miljoen varkens in Brabant

Door dierenrechten op te kopen voorkomt de overheid dat er bij bedrijven op andere plekken weer meer varkens bij gaan komen. Het aantal varkens in Nederland schommelt al jaren rond de twaalf miljoen. Bijna de helft van deze dieren ’verblijft’ in Noord-Brabant.

Schouten wil eind deze maand vergelijkbare subsidieregelingen in het leven roepen voor andere sectoren. Het kabinet heeft daarvoor al enkele honderden miljoenen gereserveerd. Over de details onderhandelen de regeringspartijen nog.

Opvolger

De verwachting is dat er naast varkenshouders ook boeren in andere sectoren zijn die zich willen laten uitkopen. Soms vanwege het feit dat ze geen opvolger hebben die het bedrijf wil overnemen, maar er is ook een groep die geen toekomst meer ziet in ons land nu er steeds meer milieu- en klimaatregels worden bedacht. Door de ’warme sanering’ hebben stoppers een pensioen of geld om een nieuw leven op te bouwen.