Nieuws/Binnenland
2523647
Binnenland

’Basis voor plan deugt niet vanwege gesjoemel’

Groot verzet tegen sluiten bajes

AMSTERDAM - De FNV doet een klemmend beroep op de Kamer om het besluit vier gevangenissen te sluiten, te heroverwegen. De vakbond zet vraagtekens bij een rapport van het WODC dat de basis was voor het besluit, omdat de onafhankelijkheid van WODC-onderzoeken wordt betwist.

Dat staat in een brief van de FNV aan de Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Die komt vandaag bijeen om problemen binnen het gevangeniswezen te bespreken. Leden van de vakbond en cipiers gaan naar de Kamer. Ze maken zich grote zorgen over de sluiting, waardoor de druk op personeel en gedetineerden en daardoor de onveiligheid zou toenemen.

Het WODC maakt voor het ministerie ramingen voor de capaciteitsbehoefte in de justitiële inrichtingen. Het besluit van de minister in juni om de gevangenissen in Zwaag, Zoetermeer, Zeist en Almere te sluiten is gebaseerd op een ramingsrapport van mei.

In december bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat de onafhankelijkheid van het WODC mogelijk is aangetast. De politiek zou de uitkomst zodanig beïnvloeden dat die in het voordeel zou zijn van topambtenaren en ministers. Naar de onafhankelijkheid lopen nu onderzoeken.

„De kamer zou hierover ook de vraag mogen stellen of dit rapport wel de basis moet zijn van sluitingen, nu de kamer zelf nog wacht op de uitkomsten van de onderzoeken naar politieke beïnvloeding”, zegt Yntse Koenen, bestuurder sector overheid van de FNV. Ook de gemeenten waarin de te sluiten gevangenissen zijn gevestigd, maken zich grote zorgen over de sluiting.

Volgens de bond en de ondernemingsraden van de gevangenissen staan veel cellen leeg omdat de aangiftebereidheid afneemt, de werkdruk bij de politie toeneemt en de werkdruk en financiële tekorten in de veiligheidsketen zeer hoog zijn. Er zouden veel meer gedetineerden in de cellen moeten zitten.

In een petitie in maart vroegen de bonden en de OR’s om onafhankelijk onderzoek naar de criminaliteitscijfers. Korpschef Erik Akerboom zei eerder dit jaar dat de criminaliteitscijfers ’botsen met de realiteit’.

Een van de cipiers die zich grote zorgen maakt, werkt in de PI Almere. „De werkdruk hier is enorm hoog. We hebben nu al te maken met een enorme onderbezetting, waardoor het goed monitoren van de gedetineerden onmogelijk is. Het ziekteverzuim onder personeel is groot en er zijn spanningen onder de gedetineerden. We maken ons grote zorgen over de veiligheid”, aldus het FNV-lid dat anoniem wil blijven. Er is volgens cipiers en de FNV ook te vaak sprake van een dubbele celbezetting.