Nieuws/Binnenland
2532067
Binnenland

Schouten wil omslag naar ’kringloop’

Landbouw moet op de schop

Den Haag - De land- en tuinbouwsector gaat compleet op de schop. Dat blijkt uit de toekomstplannen die minister Schouten (Landbouw) vandaag presenteert. De bewindsvrouw wil in 2030 de omslag maken naar kringlooplandbouw.

Grootschalige verandering is volgens de minister nodig omdat de bodem uitgeput dreigt te raken, de natuur klappen krijgt en ook boeren moeten meedoen aan het klimaatakkoord.

Bij kringlooplandbouw gebruiken boeren en tuinders zo min mogelijk grondstoffen om voedsel te produceren. Bovendien worden alles wat gebruikt kan worden gebruikt, het liefst zoveel mogelijk lokaal. Dat betekent bijvoorbeeld dat vee gras of gewasresten (nu vaak nog afval) wordt gebruikt van het eigen bedrijf of van een onderneming in de buurt.

Nu werken boeren vaak nog zelfstandig. Over ruim twintig jaar moet er veel meer samenwerking zijn tussen verschillende type landbouwbedrijven. Als het aan Schouten ligt wordt Nederland wereldwijd koploper met kringlooplandbouw.

Natuur

Minister Schouten wil ook dat in 2030 de natuur in natuurgebieden, rond landbouwgronden en in de wateren rijker is. In tegenstelling tot milieuclubs, die vaak vijandig zijn richting onze boeren, wil de bewindsvrouw voorkomen dat er met de toekomstige kringlooplandbouw geen droog brood te verdienen valt.

De landbouwminister wil daarom bij de uitvoering, waaraan ze de komende jaren gaat werken met de sector, scherp letten op de economische positie van boeren, tuinders en ook onze vissers.

Consument

Ook de consument moet eraan geloven. Schouten vindt dat de waardering voor ons eten groter moet worden. Er moet een einde komen aan voedselverspilling en de afstand tussen boer en de burger moet kleiner worden. Ze hoopt dat er bijvoorbeeld veel meer streekproducten worden verkocht, al dan niet op een markt in de buurt.

Verder wil de bewindsvrouw dat Nederland wereldwijd aan de top blijft op het gebied van innovatie. Ze denkt juist dat ons land geld kan verdienen met de kennis van kringlooplandbouw.

„Het is duidelijk dat de overgang naar kringlooplandbouw een ingrijpende keuze is die niet van de ene op de andere dag wordt gemaakt en die van velen bereidheid vraagt tot ingrijpende veranderingen”, schrijft Schouten in haar rapport over de toekomst van onze agrarische sector. „Veranderingen van de financiering van investeringen tot de dagelijkse praktijk op de bedrijven en de keukenpraktijk van consumenten.”

Afspraken

Schouten wil nu eerst met de sector afspraken gaan maken over de resultaten die de komende jaren bereikt moeten worden op tal van terreinen. Komend voorjaar moet duidelijk worden wat die afspraken zijn.

„Ons huidige landbouwsysteem is erop gericht zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijk kosten. Dat was na de Tweede Wereldoorlog ook de grote opdracht”, legt de minister uit. „Inmiddels staat onze landbouw daardoor wel steeds meer onder druk. Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren. Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur, maar levert ook een goede boterham op.”