Nieuws/Binnenland
2533515
Binnenland

Ouders onder druk om tablets en laptops te kopen

Amsterdam - Eén op de vijf ouders heeft grote moeite de laptop of tablet te betalen die de middelbare school van hun kinderen voorschrijft. En 9 procent lukt het helemaal niet om die te betalen. Ouders voelen zich door middelbare scholen onder druk gezet toch de knip te trekken.

Ouderorganisatie Ouders&Onderwijs slaat hierover vanavond alarm in het BnnVara-programma Kassa. De belangenorganisatie stelt dat scholen massaal de regels van de Onderwijsinspectie overtreden.

„De regels zijn duidelijk. Als een school een voorgeschreven leermiddel verwacht van de leerlingen dan zijn de kosten voor de school en kan een bijdrage daarin hooguit vrijwillig zijn”, stelt directeur Peter Hulsen van Ouders&Onderwijs.

Meer dan de helft van de ouders voelt zich onder druk gezet om de rekening zelf te betalen. Ook als ze daar helemaal geen geld voor hebben. Scholen schrijven vaak precies voor welk apparaat ze nodig hebben. Het is veelal niet mogelijk om een eigen laptop te gebruiken of om die lenen. Sommige scholen gaan zelfs zo ver dat ze tegen ouders zeggen dat ze maar een andere school voor hun kinderen moeten zoeken als ze de laptop of tablet niet kunnen betalen.

De cijfers komen uit een enquête die Ouders&Onderwijs met Kassa uitvoerde. De aanschafprijs van de tablet of computer bedraagt tussen de 250 en 550 euro. Een kwart betaalt meer dan 550 euro en 1 op de 10 zelfs meer dan 700 euro. Deze rekening moeten ouders vaak voor meerdere kinderen ophoesten. In veel gevallen (21 procent) is bovendien geen betalingsregeling mogelijk.

Scholen verwijzen bij betaalproblemen in veel gevallen door naar Stichting Leergeld, een organisatie die sociale minima financieel ondersteunt. Volgens de organisatie doen ze dat vaak ten onrechte. „Scholen gooien dit probleem simpelweg bij ons over de schutting. Maar armoedegeld is hier helemaal niet voor bedoeld en wij moeten mensen vaak teleurstellen. Het is echt de hoogste tijd dat hier een structurele oplossing voor komt”, zegt directeur Gaby van den Biggelaar.

Minister Slob heeft de PO- en VO-Raad gevraagd dit schooljaar duidelijke afspraken te maken over de bekostiging van digitale leermiddelen en de vrijwillige ouderbijdrage. Lukt het de scholen niet om tijdig goede afspraken te maken, dan gaat de minister kijken of het nodig is de wet aan te scherpen.