Nieuws/Binnenland
2533973
Binnenland

’Schooljeugd moet meer bewegen’

Amsterdam - Om kinderen in ons land te laten meer te laten bewegen en hen gezonder en beweegvaardiger te maken, is het niet voldoende om het aantal gymlessen van twee naar drie uur te verlengen. Niet alleen het onderwijs, maar de hele samenleving moet zijn best voor meer beweging van de Nederlandse jeugd doen.

Dat stellen de PO-Raad en Vereniging Hogescholen, die de basisscholen en de lerarenopleidingen vertegenwoordigen in een brief aan de Tweede Kamer. Maandag wordt in een rondetafelgesprek een wetsvoorstel van de SP besproken waarin wordt voorgesteld om alle basisscholen te verplichten ieder kind wekelijks drie lesuren bewegingsonderwijs te geven door een vakleerkracht -een daarvoor opgeleide gymjuf of -meester.

Onvoldoende gymzalen

De PO-raad en de Vereniging Hogescholen vinden dat men zich niet moet blindstaren op het effect van meer lesuren door uitsluitend vakleerkrachten. Bovendien zijn er praktische bezwaren. Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad: „Zo zijn er onvoldoende gymzalen beschikbaar, moeten kinderen soms ver reizen naar een gymles wat veel tijd kost en ten koste gaat van andere vakken. In dunbevolkte gebieden kunnen scholen bovendien niet altijd een vakleerkracht vinden. Ook groepsleerkrachten met een brede bevoegdheid kunnen goede gymlessen geven.”

Afname beweging schoolgaande jeugd

Maandag wordt tevens het advies ’Plezier in bewegen’ gepresenteerd. Drie raden, de Nederlands Sportraad (NLsportraad), de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) hebben de handen inéén geslagen naar aanleiding van de vele onderzoeksresultaten en praktijksignalen die wijzen op een afname van sport en bewegen onder de schoolgaande jeugd. „Dit heeft verregaande gevolgen: niet alleen voor de gezondheid van de kinderen en jongeren, maar ook voor hun kansen in het onderwijs.” De raden maken maandag bekend wat er van scholen mag worden verwacht op het gebied van sport en bewegen en wat daar voor nodig is.

Een op de zeven te zwaar

Eén op de zeven kinderen in ons land is te zwaar. De organisatie Jongeren op gezond gewicht (JOGG) richt zich sinds enkele jaren op door de PO-raad en de Vereniging Hogescholen gewilde ’maatschappelijke betrokkenheid’. Buurt, scholen, bedrijven, gemeenten, kinderen en ouders werken daar samen aan een gezondere jeugd. Het werpt vruchten af, maar het gaat langzaam. Bijna 140 gemeenten en 1306 sportverenigingen nemen deel aan JOGG en bij 24 gemeenten is sprake van daling van overgewicht.