Nieuws/Binnenland
25422
Binnenland

Pessimisme over Nederland troef

Integratie grootste bron van zorgen

We maken ons vooral zorgen om immigratie en integratie, volgens het SCP.

We maken ons vooral zorgen om immigratie en integratie, volgens het SCP.

Den Haag - Nederlanders zijn redelijk positief over hun eigen leven, hun financiële situatie en ook weer over de economie, maar pessimistisch over de toekomst van Nederland. „Slechts 28% vindt dat we in ons land de goede kant op gaan.”

We maken ons vooral zorgen om immigratie en integratie, volgens het SCP.

We maken ons vooral zorgen om immigratie en integratie, volgens het SCP.

Dat zei professor Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau tijdens de eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW en MKB Nederland. De Tilburgse hoogleraar Civil Society presenteerde de meest actuele ’stemmingscijfers’ van de Nederlandse bevolking in een persoonlijke analyse.

Volgens Dekker strijden onvrede en tevredenheid om voorrang. „Het wordt niet steeds slechter in ons land, maar er zijn wel zorgen, angst en boosheid en een onmiskenbaar gevoel van onbehagen. Basiszekerheid wordt belangrijker gevonden, net als hoop en uitzicht op betere tijden.”

Grootste problemen

Aan Nederlanders is gevraagd wat voor hen de grootste problemen zijn. Eén op de vijf geeft een antwoord dat valt onder ’immigratie en integratie’, 18% samenleven, 13% gezondheid en ouderenzorg en 8% economie en inkomen. Veiligheid en terreurdreiging komt pas op de zesde plaats.

„Overheid en bedrijfsleven moeten niet meehuilen met de wolven in het bos, maar wel de concrete ellende van groepen mensen benoemen en waar mogelijk proberen op te lossen. Zoals verkleuren van wijken of de concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa in het transport”, aldus Dekker.

Onderbuikgevoelens

Hij vindt het niet nodig om toe te geven aan ’chagrijnige onderbuikgevoelens’ in de maatschappij. „Daarvoor op de knieën gaan is af te raden. Toch is het onverstandig om alleen met gemiddelde waarden aan te komen. Wie daar steeds onder zit, voelt zich niet aangesproken en komt bedrogen uit.”

Opvallend is volgens Dekker dat lager opgeleiden vele malen negatiever zijn over Europa, open grenzen en globalisering dan hoger opgeleiden. Of het Nederlandse lidmaatschap van de EU een goede zaak is, vindt 46% van wel, 20% zegt nee en 34% weet het niet. De meerderheid is kritisch over het overdragen van macht aan Brussel.

Uit het SCP-onderzoek blijkt ook dat we voldoende vertrouwen hebben in de media (67%), de rechtspraak (64%), vakbonden (63%) en het bedrijfsleven (61%), maar veel minder in de Tweede Kamer (49%) en de regering (47%). „Dat hoort erbij. Begrijpelijk dat er wordt geklaagd over politieke keuzes”, stelt Dekker.

Negatieve associaties bij de regering zijn volgens hem beloften niet waarmaken, meer voor zichzelf bezig zijn, teveel bezuinigen, zakkenvullen, slappe hap met vraagstukken als migratie en geen spijkers met koppen durven slaan. Positief is het op gang brengen van de economie.