Nieuws/Binnenland
2542435
Binnenland

Verhuizing marinierskazerne onzeker

Den Haag - Het blijft onzeker of de geplande verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen doorgaat. Het onderzoek van Defensie naar de redenen waarom mariniers het korps zo massaal verlaten, wijst niet eenduidig ’Vlissingen’ aan als boosdoener.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet nam het besluit tot de verhuizing van de marinierskazerne al in 2012. Toch houdt staatssecretaris Visser (Defensie) de mogelijkheid open dat de verhuizing niet doorgaat. Dat doet ze vooral omdat mariniers in grote aantallen vertrekken en Vlissingen als reden noemen voor hun opstappen.

Het korps kampt met een hoge uitstroom, dit jaar al 37 procent hoger dan het jaar ervoor. Doordat vooral officieren en onderofficieren de dienst verlaten, verliest het keurkorps veel ervaring. De uitsroom leidt tot een personeelstekort dat zo nijpend is, dat vanaf vorige maand een Raiding Squadron van ruim 100 man is stilgezet.

Ook het Korps Commandotroepen kampt vertrek van goed getraind personeel. Afgelopen jaar verlieten 27 procent meer mannen de dienst dan het jaar ervoor. Bij de Luchtmobiele Brigade zijn het vooral de jonkies in de lagere rangen die hun carrière elders voortzetten.

Defensie heeft met vertrekkende mariniers uitgebreide ’exitgesprekken’ gevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de voorgenomen verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen duidelijk een factor is, maar niet per se de beslissende. Onder de huidige manschappen is ook onderzoek gedaan. Van hen die aangeven weg te willen, klonk het vaakst de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen als reden. „Dat baart ons zorgen, mede omdat de cijfers van de irreguliere uitstroom nu toenemen”, schrijf Visser.

De Korpsleiding is zwaar gekant tegen de verhuizing. Brigadegeneraal Mac Mootry waarschuwde dat het korps zal ’halveren’ als de verhuizing doorgaat. Partners willen niet meeverhuizen vanwege de schrale arbeidsmarkt in Zeeland. Ook het ontbreken van een vangnet van grootouders voor bijvoorbeeld het opvangen van de kinderen speelt mee.