Nieuws/Binnenland
25457
Binnenland

Steeds meer gemotoriseerde fietsen

We snorren door

Snorscooters winnen rap aan populariteit.

Snorscooters winnen rap aan populariteit.

Amsterdam - De verkoop van nieuwe snorfietsen blijft stijgen. Opnieuw verlieten dit jaar met 45.018 méér rijwielen de winkel dan in 2015. De stijging van 6% is opmerkelijk omdat veel gemeenten juist bezig zijn snorfietsen te weren van het fietspad naar de rijbaan.

Snorscooters winnen rap aan populariteit.

Snorscooters winnen rap aan populariteit.

Daarnaast blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC dat er ook nog 16.318 bromfietsen werden verkocht en meer dan 3000 supersnelle e-bikes die de 45 km/u halen.

„Deze verkoopaantallen bewijzen dat de snor- of bromfiets onmisbaar is in het dagelijks leven van veel mensen en juist belangrijk om steden bereikbaar te houden”, meent RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck. „Met de huidige snelle vergroening van snor- en bromfietsen passen deze vervoersmiddelen uitstekend in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ga je dat onmogelijk maken, dan stapt iedereen weer gewoon de auto in en dat willen we ook niet”, aldus Van Eijck.

Woon-werkverkeer

De snor- of bromfiets is voor een groot publiek een belangrijk vervoermiddel; in totaal rijden er in Nederland nu circa 1,2 miljoen snor- en bromfietsen rond. Daarvan is 66 procent van de berijders ouder dan 35 jaar en gebruiken zij de voertuigen op regelmatige basis voor woon-werk- en stadsverkeer, in plaats van de auto. Tegenover de stijging in de snorfietsverkoop van bijna 2500 stuks staat een daling in de afzet van bromfietsen: tot en met november 2016 werden er ruim 400 stuks minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2014 en 2015 groeide de bromfietsverkoop juist.

Onderzoek van Royal Haskoning toont aan dat verregaande maatregelen om snorfietsgebruik te ontmoedigen binnen de bebouwde kom - ervoor zorgt dat mensen (weer) in de auto stappen. Met alle gevolgen van dien voor de bereikbaarheid en doorstroming.

RAI Vereniging en BOVAG pleiten er daarom voor dat gemeenten samen met alle belanghebbenden zorgen voor een passend beleid. Dus investeren in infrastructuur, het faciliteren van tweewielers in alle verschijningsvormen en overlast aanpakken door veel intensiever te handhaven.