Nieuws/Buitenland
2546709
Buitenland

Laatste Staat van de Unie Juncker: ’Haatboodschap snel offline’

Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

STRAATSBURG - Er moet Europese wetgeving komen voor het aanpakken van het verspreiden van terroristische boodschappen via internet. Binnen een uur moet zo’n video of audiofragment offline zijn.

Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Dit voorstel deed voorzitter van de Europese Commissie Juncker woensdagochtend tijdens zijn allerlaatste Staat van de Unie, zijn jaarlijkse toespraak voor het Europees Parlement in Straatsburg. Bedrijven die niet meewerken kunnen flinke boetes opgelegd krijgen: tot wel 4 procent van de jaarlijkse omzet.

De Luxemburger greep de gelegenheid aan om te pleiten voor een sterker Europa op het wereldtoneel. Hij kwam onder andere met voorstellen op gebied van migratie, veiligheid en buitenlands beleid.

Juncker wil laten zien dat deze Commissie niet op zijn handen gaat zitten in het laatste jaar. Hij zal na de Europese verkiezingen van mei 2019 niet terugkeren voor een nieuwe periode.

Op veiligheidsgebied is er behalve de aanpak van online verspreide terroristische boodschappen nog meer te verwachten. Verkiezingen moeten beter worden beschermd tegen desinformatiecampagnes. Partijen die de Europese verkiezingen van volgend jaar proberen te beïnvloeden en daarbij regels voor dataprotectie schenden krijgen hoge boetes opgelegd.

Grenswachten

Migratie blijft een belangrijk thema. Tegen 2020 moeten er 10.000 extra Europese grenswachten zijn. Tegelijkertijd wil Juncker dat het terugsturen van afgewezen asielzoekers sneller gaat, maar ook dat er goede mogelijkheden voor legale migratie zijn. “We hebben goed opgeleide migranten nodig”, aldus Juncker.

Het Europese Openbaar Ministerie moet meer mogelijkheden krijgen om grensoverschrijdend terrorisme aan te pakken.

Juncker stelde voor om op gebied van buitenlands beleid makkelijker tot gezamenlijke Europese besluitvorming te komen. Daarvoor is het volgens hem nodig dat de unanimiteit op de helling gaat. Net als op veel andere dossiers pleit hij voor het nemen van besluiten door Europese ministers via een zogeheten gekwalificeerde meerderheid. Alleen een flinke groep landen kan dan nog iets tegenhouden, een of twee landen niet meer.

Wereldtoneel

Volgens de Commissie-president is het belangrijk dat de EU actiever wordt op het wereldtoneel. De Unie vertegenwoordigt met een vijfde van de totale wereldeconomie een enorme economische macht, maar ziet dat niet evenredig vertaald in politieke macht.

In dat licht was ook Junckers pleidooi voor een grotere rol voor de euro interessant. De euro is weliswaar de nummer twee munt van de wereld, maar de dollar is oppermachtig. “Het is belachelijk dat Europa 80 procent van z’n energie-import afrekent in dollars, terwijl maar 2 procent van die import uit de VS komt”, vond Juncker. Het gaat om een bedrag van 300 miljard euro per jaar.

Voor het einde van het jaar wil Juncker daarom met voorstellen komen om de internationale positie van de euro te versterken.

Weinig enthousiast

Nederlandse Europarlementariërs zijn weinig enthousiast. Hans van Baalen (VVD) spreekt van “een federale sprint naar de finish”. Onder andere het opheffen van de veto’s op buitenlands beleid en ook belastingen zint de liberaal niet. Wel is hij te spreken over een grotere rol voor de Europese grens- en kustwacht. “Cruciaal”, aldus Van Baalen”.

De PvdA ziet veel te weinig ambitie, zoals op gebied van het aanpakken van belastingontwijking door multinationals. “Europa is nog teveel van de markt en de grote bedrijven”, vindt Europarlementariër Paul Tang. Hij stelt dat er nog te weinig is bereikt op het gebied van een eerlijker belastingklimaat. “In de Staat van de Unie komt Juncker met geen enkel concreet voorstel hoe de Europese Unie mensen sociale bescherming gaat bieden.”