Nieuws/Buitenland
256104
Buitenland

Maaltijden nauwelijks verstrekt, amper contact buitenwereld

Snoeihard oordeel over gevangenissen België

STRAATSBURG - Het antifoltercomité van de Raad van Europa oordeelt vernietigend over het Belgische gevangeniswezen, in het bijzonder bij stakingen. Het risico bestaat dat „situaties die nu al als onaanvaardbaar worden beschouwd nog erger worden’’, schrijft het comité donderdag in een rapport.

Vooral bij de maandenlange stakingen van gevangenispersoneel van vorig jaar stonden de gezondheid en het leven van gedetineerden op het spel. Ze zitten dan vrijwel permanent in hun cel, waardoor medische zorg en persoonlijke hygiëne ondermaats waren. Ook werden maaltijden niet of nauwelijks verstrekt en waren luchten op de binnenplaats en contact met de buitenwereld praktisch onmogelijk.

„Onaanvaardbaar”, is het oordeel. „Het comité heeft de afgelopen 27 jaar veel bezoeken aan de 47 lidstaten van de Raad van Europa uitgevoerd en nooit eerder heeft het een vergelijkbaar fenomeen waargenomen, zowel qua omvang als voor wat betreft de risico’s die eraan verbonden zijn”, is te lezen.

Het comité bezocht België tien keer sinds 1993 en kaart de stakingskwestie al twaalf jaar aan. Het ontbreken van vooruitgang sinds vele jaren om de rechten van gevangenen bij stakingen te waarborgen komt neer op een ernstig gebrek aan samenwerking met het comité, staat in het rapport. „Door ernstige incidenten tijdens stakingen met soms de dood tot gevolg rijst bovendien serieus de vraag of de autoriteiten en de voor zulke acties verantwoordelijken in staat zijn om de gevolgen ervan te beheersen.”

Het comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing roept de regering en de vakbonden op snel een een oplossing te vinden voor dit „uitzonderlijk ernstige probleem.”