Nieuws/Binnenland
257677870
Binnenland

Ouders krijgen straks 9 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald

DEN HAAG - Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen van de 26 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald. Ze moeten die negen weken wel in het eerste levensjaar van het kind opnemen. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof echt op te nemen, laten minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) aan de Tweede Kamer weten. De FNV vindt de regeling tekortschieten.

Ouders kunnen nu 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat is onbetaald, maar werkgevers en werknemers kunnen daar ook afspraken over maken in het bedrijf of in de sector. Slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op door dit soort obstakels.

Met de nieuwe regeling kunnen ouders van het UWV een uitkering krijgen van 50 procent van hun dagloon, tot 50 procent van het maximaal dagloon. Dat maximaal dagloon wordt door het UWV steeds aangepast en bedraagt dit jaar 219 euro.

Met de nieuwe regeling wordt het volgens Koolmees voor ongeveer 200.000 ouders beter mogelijk om een baan te hebben en tegelijkertijd meer tijd thuis te besteden. Van Engelshoven wijst erop dat het belastingstelsel, de kinderopvang en onze normen en waarden er vaak toe leiden dat „kersverse vaders zich soms gedwongen voelen om meer uren te blijven werken en moeders om meer tijd te steken in de zorgtaken. Daar wil ik vanaf.” De nieuwe regeling geeft partners meer ruimte voor keuzes in de verdeling van arbeid en zorg, aldus de minister, die ook emancipatie in haar pakket heeft.

De vakbonden CNV en FNV willen dat het verlengde ouderschapsverlof volledig wordt doorbetaald. „Met deze regeling zal niet iedereen de volle negen weken verlof opnemen, maar alleen die mensen die het zich kunnen veroorloven. Op deze manier is het een verlof voor de rijken”, zegt FNV-bestuurslid Judy Hoffer.

’Stap in de goede richting’

CNV-voorzitter Piet Fortuin zegt dat de regeling de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in stand houdt. „Temeer omdat de arbeidsparticipatie van vrouwen met een midden- of laag inkomen lager ligt, dan onder hoogopgeleide vrouwen. Dit betekent dat er een extra drempel zal zijn voor de partner om ook nog eens ouderschapsverlof op te nemen”, zegt hij. CNV vindt de uitbreiding daarom „een wassen neus” voor mensen met een middeninkomen of een laag inkomen. Het is wat de bond betreft wel een „eerste en broodnodige stap in de goede richting.”

FNV pleit verder voor gratis kinderopvang en „moderne schooltijden.” „Alleen dan kan werk en privé beter verdeeld worden over mannen en vrouwen”, aldus Hoffer.