Nieuws/Binnenland
2577124
Binnenland

Burgemeester haalt uit naar Denk en Bij1

Halsema onderzoekt sluiting gebedsruimten

Amsterdam - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft in een scherp debat met raadsleden gezegd dat er grenzen gesteld mogen worden aan de geloofsvrijheid in de stad. Als in gebedshuizen strafbare uitingen worden gedaan of worden gepredikt, wil ze in de toekomst over kunnen gaan tot sluiting. „Het is in dat uiterste geval geen gebedshuis meer, maar verworden tot een locatie waar criminele daden plaatsvinden”, aldus de burgemeester.

Halsema zei eerder bij AT5 al gebedshuizen in het ’aller- alleruiterste geval’ te willen kunnen sluiten. Ze onderzoekt nu het ’bestuurlijk instrumentarium’ en wil dat mogelijk uitbreiden. Vooral linkse partijen uiten stevige kritiek op Halsema’s woorden. D66 had alleen maar twijfels over het plan van Halsema.

Maatregelen

Fractievoorzitter Reinier van Dantzig schermde met de Grondwet en Europese regelgeving. „Ik wil een moskee niet sluiten, maar dat betekent niet dat er niet ingegrepen kan worden”, zei fractievoorzitter Reinier van Dantzig. Hij stelde echter geen andere maatregelen voor, maar vroeg zich hardop af of Halsema juridisch wel gebedshuizen kan sluiten. „Als dat niet het geval is, was het dan wel zo verstandig om dat te zeggen?” GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma wil zich eveneens niet richten op het sluiten van gebedsruimen. „Wij willen haatpredikers kunnen aanpakken.” Ze stelde verder dat moskeeën in Amsterdam ook helpen om radicalisering te voorkomen.

Denk was vooral ’geschokt’ door de uitsprake van Halsema. Fractievoorzitter Mourad Taimounti stelde dat Forum voor Democratie de enige partij in de gemeenteraad is die ook daadwerkelijk in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen dat de partij moskeeën wil sluiten. De uitspraak van het Denk-raadslid blijkt echter onjuist: in het verkiezingsprogramma is die tekst niet opgenomen. Het leverde een confrontatie op tussen FvD-voorvrouw Annabel Nanninga en Taimounti. Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren noemt de werkwijze van de lokale Denk-voorman ’bijzonder kwalijk’.

Extremisme

Ook burgemeester Halsema haalde uit naar Denk, omdat de partij haar verwijt met dubbele maten te meten. Halsema wil immers op voorhand geen mogelijke bijeenkomst van een rechts-extremistische groep verbieden, zoals Denk voorstelde. „U probeert steeds aan te tonen dat anderen met twee maten meten, maar u meet zelf met twee maten”, bitste Halsema richting Taimounti. Ze wil niet op voorhand demonstraties of bijeenkomsten met een boodschap die haar niet bevallen verbieden. „Ik wil daar zuiver en rechtsstatelijk in zijn.” Halsema haalde ook uit naar Sylvana Simons (Bij1), die suggereerde dat Halsema in het verleden ook voor rechtsextremisten opkwam. Halsema -zichtbaar geërgerd door Simons’ verwijten- noemde dat een vorm van ’debatbederf’ en diende haar van repliek, waarop Simons afdroop en later haar woorden anders uitlegde.

Forum voor Democratie-voorvrouw Annabel Nanninga diende een motie in om de salafistische El Tawheed-moskee, waarover veel zorgen bestaan, te sluiten door het erfpachtcontract op te zeggen. Halsema voelde daar niets voor, omdat momenteel geen ’aantoonbare strafbare feiten’ bekend zijn. De motie kreeg geen steun van de rest van de raad. VVD en het CDA steunen Halsema in haar aanpak en schaarden zich achter Halsema’s eerdere uitspraken.

In het najaar presenteert Halsema een uitwerking van haar plannen.