Nieuws/Binnenland
2578246
Binnenland

’Tunnelbak oplossing voor verkeer tussen Den Haag en Amsterdam’

Rond knooppunt Den Deijl is het altijd al druk.

Rond knooppunt Den Deijl is het altijd al druk.

WASSENAAR - Het verkeer tussen Den Haag en Amsterdam gaat beter doorstromen als er bij Wassenaar open tunnelbakken komen. Verkeerskundigen hangen daaraan een prijskaartje tussen de 160 en 180 miljoen euro.

Rond knooppunt Den Deijl is het altijd al druk.

Rond knooppunt Den Deijl is het altijd al druk.

Al jaren veroorzaakt de N44, die overgaat in de A44 bij Wassenaar, een verkeersinfarct. Over ruim tien jaar groeit het aantal voorbijrazende voertuigen door het villadorp naar 57.000 per dag. Maar één op de vijf wagens heeft Wassenaar als bestemming.

Uit een geheim rapport, in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Royal Haskoning DHV en in handen van deze krant, blijkt dat twee varianten als beste oplossing worden aangedragen om de overlast tegen te gaan. In de eerste schets wordt uitgegaan van het ongelijkvloers maken van twee kruisingen van de N44/A44 met de Lange Kerkdam en de Rozenweg. De N44/A44 wordt dan verdiept aangelegd met de twee kruisende ontsluitingswegen over de bakconstructie.

In de tweede optie wordt gesproken over het ongelijkvloers maken van de kruising van de N44/A44 met de Lange Kerkdam. De kruising met de Rozenweg wordt opgeheven. In ruil komt er een nieuwe ongelijkvloerse kruising bij Maaldrift. Daardoor wordt de N44/A44 twee keer verdiept aangelegd, beide in een open bak.

Volgens de verkeerskundigen ontlopen de voordelen van beide varianten elkaar niet veel. ’Het leidt tot een ontlasting van lokale en regionale wegen in vooral Wassenaar en Voorschoten van sluipverkeer. De landscheidingsweg/N14 in Den Haag wordt beter benut’, concluderen ze. De aanpak van de N44/A44 leidt tot minder drukte op de A4, de Rotterdamsebaan en de Rijnlandroute.

De experts verwachten dat het verkeer in en rond Wassenaar beter over de wegen wordt verdeeld. Zo wordt een reistijdwinst voorspeld bij de A4 tussen het knooppunt Burgerveen en het Prins Clausplein door verschuiving van verkeer naar de A44/N44. Ook is in het onderzoek gekeken naar een volledige ondertunneling van de N44/A44 bij Wassenaar, maar dat wordt een dure grap van meer dan 700 miljoen euro.

De verkeerskundigen adviseren de gemeente Wassenaar om vooral te lobbyen bij de gemeente Den Haag en het Rijk om politiek zoveel mogelijk de handen op elkaar te krijgen voor de goedkopere alternatieven. In de varianten is nog geen rekening gehouden met het verwerven van gronden, zoals het uitkopen van een benzinestation langs de N44. Daardoor houden de verkeerskundigen in hun kosteninschatting er rekening mee dat de plannen nog 40 procent duurder uit kunnen vallen.