Nieuws/Binnenland
2583588
Binnenland

Tweede Kamer lacht Baudet uit

Den Haag - Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, is uitgelachen door de rest van de Tweede Kamer toen hij zei dat de debatten in het parlement beneden zijn waardigheid zijn.

Om half negen ’s avonds, nadat hij zich op dag twee van de algemene beschouwingen nog niet één keer had laten horen, zei Baudet: „In het wedstrijdje vliegen afvangen heb ik me vandaag wat afzijdig gehouden.” Van gedachte-uitwisseling is geen sprake, klaagde Baudet. Alle plannen zijn dichtgetimmerd in het regeerakkoord.

Na kritiek hierop van GL-leider Jesse Klaver, die Baudet verweet zijn werk als volksvertegenwoordiger te verzaken, noemde de Forum-voorman het ’beneden mijn waardigheid’ om aan dergelijke debatten mee te doen.

Het leidde tot hoongelach in de rest van de Kamer. CDA-voorman Buma vond het ’niet eerlijk naar de kiezer’ dat Baudet zich met belastinggeld laat betalen als Kamerlid, maar niet het werk van een Kamerlid doet. „Heel veel van wat hier gebeurt is flauwekul”, stelde Baudet, vrijdagavond zijn tijd liever besteedde aan het uitbouwen van zijn beweging en de voorbereiding op de provinciale statenverkiezingen.

Maar volgens VVD-fractievoorzitter Dijkhoff deed Baudet vandaag tijdens het Kamerdebat iets anders met zijn tijd. „Ik gun u uw wijntje in de wandelgangen ook, maar had u die tijd niet veel beter kunnen besteden aan duidelijk maken wat u eigenlijk wilt veranderen?” Dijfhoff voegde daaraan toe: „We hebben het nu over u, misschien is dat uw favoriete onderwerp, maar was het niet nuttiger geweest om deze tijd inhoudelijker te besteden?”

Baudet zei met zijn partij aan te sturen op een ’systeemverandering’ van de democratie, en dat was precies de reden waarom de rest van de Kamer hem zo de maat nam, zei hij. „Men is voor de bühne alleen maar de eigen stokpaardjes aan het berijden.”

Later op de avond las premier Rutte Baudet de les toen deze wilde weten of de minister-president zich überhaupt wel door argumenten in het debat liet beïnvloeden. Alsof hij tegen een kind sprak, bood hij aan om ’met de camera’s uit’ uit te leggen hoe het in de Kamer werkt. Rutte zei dat hij wel degelijk de Kamer gedurende het debat op punten tegemoet was gekomen. „Als u er vandaag geweest was, had u het gezien.”

Dividendbelasting

De gehele oppositie keerde zich tijdens het debat tegen de afschaffing van de dividendbelasting. De partijen dienden een gezamenlijke motie in waarin ze het kabinet oproepen af te zien van het schrappen van de taks op winstuitkering voor (buitenlandse) aandeelhouders.

Het kabinet leunt met deze maatregel dus louter op de coalitie, die maar een meerderheid heeft van één zetel. Ook de SGP’ers, op wiens steun het kabinet nog wel eens hoopt, komen in verzet en willen dat het kabinet met alternatieve plannen komt.

De coalitie zal de motie alleen niet steunen. Daardoor is het verzet van de oppositie nu kansloos. „Dit is niet afgelopen”, waarschuwde GroenLinks-voorman Jesse Klaver echter. Het kabinet kan het in de Eerste Kamer wel eens moeilijker krijgen op dit punt.

Uitgestoken hand

In het debat vandaag bleef Rutte kalm uitleggen dat het afschaffen van de taks volgens hem nodig is. Anders zullen, volgens de premier, grote bedrijven ons land verlaten. SPG-leider Van der Staaij over het verhaal van Rutte: „Ik vind de argumenten helder, maar niet overtuigend.”

Ook op andere punten gaf Rutte geen sjoege. De oppositie maakte hem het vandaag totaal niet moeilijk maar mopperde wel dat de ’uitgestoken hand’, die dit kabinet bij zijn aantreden had aangekondigd, in geen velden of wegen was te bekennen. PvdA-voorman Asscher vond dat hij ’een routineuze Rutte’ had zien debatteren ’die langs de afgronden van de arrogantie scheerde’.

Dijkhoffs wijkplan

Tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen bleef er weinig over van het voorstel van VVD-fractieleider Dijkhoff om misdaden gepleegd in probleemwijken harder te bestraffen. Zoiets is ’strafrechtelijk ingewikkeld’, zei Rutte. Hij zegde wel een onderzoek toe naar goede voorbeelden in andere landen om zwakke wijken te verheffen. Dijkhoff nam daar genoegen mee. Het leverde schampere reacties op van de linkse oppositie. PvdA-leider Asscher sprak van de ’ondraaglijke lichtheid van de proefballon van Klaas Dijkhoff’.

Patsers

PVV-leider Wilders concludeerde over het kabinetsbeleid dat Nederland bestuurd wordt door patsers. „De multinational-vrienden van Rutte zijn belangrijker dan gewone Nederlanders.”

Wilders verwees in het debat over de Prinsjesdag-plannen daarmee onder meer naar de afschaffing van de dividendbelasting. De PVV’er vindt dat gewone Nederlanders er te weinig op vooruit gaan in deze groeiende economie. Hij diende dan ook een motie in die het kabinet oproept om de btw-verhoging terug te draaien en de huren en de zorgpremie te verlagen.

Vermaning van voorzitter

De krachtmeting tussen fractievoorzitters in de Kamer en het kabinet begon vrijdag met een vermaning van Kamervoorzitter Arib over de debatstijl in de Tweede Kamer, waaraan veel Nederlanders zich afgelopen week hadden geërgerd. „Ze vinden het taalgebruik grof en hard.”

Arib zei dat ze er veel boze brieven en mails over heeft ontvangen. Ze spoorde Kamerleden aan om voortaan te debatteren ’zonder persoonlijk te worden’.

In het eerste deel van de algemene politieke beschouwingen, het debat waarin de Kamer de miljoenennota bespreekt, ging het er inderdaad soms hard aan toe. Zo stelde PVV-leider Wilders dat Denk-Kamerlid Kuzu maar moet ’oprotten’ naar Turkije. Die politicus had namelijk eerder gezegd dat Nederlanders die problemen hebben met de multiculturele samenleving, zelf maar moeten oprotten. Ook refereerde Wilders aan de affaire van D66’er Pechtold met een Meppels raadslid.

Oss

Afgelopen woensdag zijn alle fractieleiders aan het woord geweest tijdens een debat dat de hele dag duurde. Vandaag mocht premier Rutte reageren. Bij de start van het debat stonden Arib en Rutte eerst stil bij het drama in Oss, ook fractievoorzitters noemden de verschrikkelijke gebeurtenis.

Vanavond was de Tweede Kamer nog een keer aan zet en deed voorstellen om de rijksbegroting bij te stellen. Niet alleen de oppositie heeft daarbij wensen, de coalitie ook. De regeringspartijen deden een aantal voorstellen die wél een meerderheid zullen behalen. Zo krijgt de publieke omroep een cadeau van veertig miljoen euro, ook met steun van de voorheen kritische VVD. De liberalen wilden gisteren geen toelichting geven op deze opmerkelijke stap. Er is eveneens een meerderheid die een onderzoek naar de bevolkingsgroei en de mogelijke gevolgen daarvan wil.

De PvdA vroeg om een bezuiniging op praktijkleerplekken voor vmbo’ers en mbo’ers weg te halen. Dat voorstel krijgt ook steun van regeringspartijen D66 en CU.