Nieuws/Binnenland
2585125
Binnenland

Rutte geeft weinig hoop op snel herstel defensie

Het is onwaarschijnlijk dat Nederland zich opwerkt uit de achterhoede van de NAVO

Het is onwaarschijnlijk dat Nederland zich opwerkt uit de achterhoede van de NAVO

Den Haag - Het is onwaarschijnlijk dat Nederland zich opwerkt uit de achterhoede van de NAVO. Premier Rutte gaf tijdens de algemene beschouwingen weinig hoop dat ons land voor 2024 z’n afspraken nakomt om minstens twee procent van het bruto binnenlands product uit de geven aan de krijgsmacht.

Het is onwaarschijnlijk dat Nederland zich opwerkt uit de achterhoede van de NAVO

Het is onwaarschijnlijk dat Nederland zich opwerkt uit de achterhoede van de NAVO

De twee procent is een norm die binnen het militaire bondgenootschap is afgesproken. Tijdens de NAVO-top van 2014 in Wales heeft premier Rutte nog eens persoonlijk de belofte gedaan om binnen tien jaar die norm te halen. Ondanks het extra geld - komend jaar 1,2 miljard - haalt Nederland dat percentage met 1,23 procent bij lange na niet. Het zou zo’n 5 miljard euro extra vergen, zo hield Rutte de Kamer voor. Nederland is daarmee samen met België, Luxemburg en Slovenië hekkensluiter van het bondgenootschap.

„We zetten ons er allemaal voor in”, zei Rutte, maar zo’n investering vergt ’additionele besluiten’. Die moeten nu eenmaal worden genomen ’in een weging’ met andere zaken die geld kosten, hield hij de boot af. „Het is uiteindelijk aan de coalitie.”

CDA-leider Buma wil dat Rutte duidelijk is: „Óf we zeggen tegen de NAVO: sorry jongens, maar het lukt niet om onze belofte na te komen. Of we zorgen ervoor dat er flink meer geld naar defensie gaat.” Buma legt de verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van de ’belofte van Wales’ bij het vorige kabinet. „Toen is die belofte gedaan, zonder dat er stappen zijn gezet om de belofte waar te kunnen maken.”

Defensie moet ook laten zien hoe ze met de extra gelden omgaat en waarom het maar niet lukt om al het geld volgens plan te besteden. D66-leider Pechtold had daarop aangedrongen. Hij wees om de 1,2 miljard euro die bij Defensie nog steeds op de plank ligt. „We willen dat het geld op een zinvolle manier aan materieel, mensen en missies wordt besteed. Ik vind het echt niet kunnen dat het de bewindslieden bij Defensie nog steeds niet lukt het tempo te kunnen bijhouden.”

Rutte wees erop dat het juist bij lange-termijnprojecten zoals defensie die veel heeft niet altijd lukt geld in het lopende jaar uit te geven. Niet voor niets gaat minister Bijleveld (Defensie) een investeringsfonds optuigen om defensiegelden minder afhankelijk te maken van politieke dagkoersen.