Nieuws/Binnenland
2604329
Binnenland

’Plan’ tegen scheefhuur blijkt niet te bestaan

Den Haag - Het ’plan’ van de coalitie om scheefhuurders aan te pakken, is lang niet zo solide als VVD, CDA, D66 en CU bij de aankondiging deden voorkomen. Tijdens een Kamerdebat over huurwoningen bleek er zelfs van een echt voorstel geen sprake. Bovendien legden de partijen het plan anders uit.

Verwarring alom. Zelfverzekerd hadden de coalitiepartijen in een ochtendblad aangekondigd scheefwoners de duimschroeven aan te draaien. Mensen met een hoog inkomen die een sociale huurwoning bezetten zouden een flinke huurverhoging krijgen. Nu kunnen huurverhogingen slechts in kleine stappen van maximaal 5,4 procent per jaar.

Geen plan

Maar toen de oppositie vanmiddag tijdens het Kamerdebat over huurwoningen vroeg of ze het plan mochten zien, bleek dat er niet te zijn. De verwarring werd er niet minder om toen VVD-Kamerlid Koerhuis een schorsing vroeg om met de coalitiepartners te overleggen. Bij de hervatting van het debat kwam de aap uit de mouw: er was geen plan, behalve de eensgezindheid in de coalitie dat er wat aan scheefhuren moet worden gedaan.

Intussen leggen de coalitiepartijen het voorstel allemaal anders uit. Volgens CDA-Kamerlid Ronnes gaat het om de ’extreme’ gevallen, van jaarinkomens van 100.000 euro die een ’scheve’ huur betalen van 500 euro per maand. VVD’er Koerhuis legde de grens bij inkomens vanaf 41.000 euro. „Dan kan de huur in één keer naar het maximum van maandelijks 710 euro.”

Wat Kamerlid Van Eijs (D66) betreft gaat de schoksgewijze huurverhoging gelden voor ’mensen die fors boven de 41.000 euro zitten’. CU-Kamerlid Dik-Faber had weer een andere uitleg: „Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat mensen passend wonen. De grenzen die hier genoemd worden - ik wil daarbij weg blijven. Ik wil de minister de ruimte geven. Het probleem staat op de agenda. Dat hebben we in elk geval bereikt.”

Hommeles in coalitie

Het leidde tot hoongelach in de oppositie. „Hommeles in de coalitie”, concludeerde PvdA-Kamerlid Nijboer. „Of er is een plan en dan willen we het zien, of het is een proefballon die snel leegloopt.” „Ik heb drie mensen van de coalitie gehoord en ze zeggen allemaal iets anders”, concludeerde Kamerlid Smeulders (GroenLinks). Hij vroeg Koerhuis of er een motie is. Dat is nog niet aan de orde, moest Koerhuis bekennen. Dik-Faber concludeerde dat er ’onrust’ is ontstaan. „Dat helpt niet.”

Sociaal huurakkoord

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) reageerde afhoudend op het gekrakeel uit de Kamer. Ze wees erop dat de woningbouwcorporaties en de Woonbond nog geen akkoord hebben bereikt over sociale huur. Een sociaal huurakkoord moet nieuwe afspraken opleveren over huurprijzen en duurzaamheid. Ze gaat met de partijen in gesprek en neemt de geluiden uit de Kamer daarin mee.

De coalitie zal de bewindsvrouw komende week in een vervolgdebat vragen ervoor te zorgen dat de huren beter de inkomens weerspiegelen.

Er zijn enkele honderdduizenden scheefhuurders in Nederland. Doordat zij een gesubsidieerde huurwoning bezet houden waar zij eigenlijk geen recht op hebben, zijn er te weinig huizen voor mensen die wel van de sociale huur afhankelijk zijn. Woningcorporaties kunnen ze niet uit hun huis zetten.