Nieuws/Binnenland
2606396
Binnenland

Linkse partijen willen hogere maandelijkse vergoeding

Stadsbestuur Amsterdam: extraatje van 500 euro voor partijgenoten

De Amsterdamse wethouders (op de foto) hebben stadsdeelbestuurders aangesteld. Die moeten nu extra geld krijgen, is het voorstel.

De Amsterdamse wethouders (op de foto) hebben stadsdeelbestuurders aangesteld. Die moeten nu extra geld krijgen, is het voorstel.

Amsterdam - Het linkse stadsbestuur van Amsterdam wil jaarlijks honderdduizend euro uit de gemeentekas trekken om partijgenoten van GroenLinks, D66, PvdA en SP in de stadsdeelbesturen van Noord, Centrum en Zuidoost elke maand een extraatje van zo’n 500 euro per persoon te geven.

De Amsterdamse wethouders (op de foto) hebben stadsdeelbestuurders aangesteld. Die moeten nu extra geld krijgen, is het voorstel.

De Amsterdamse wethouders (op de foto) hebben stadsdeelbestuurders aangesteld. Die moeten nu extra geld krijgen, is het voorstel.

Nu is het nog zo dat de hoogte van de vergoeding voor de lokale stadsdeelbestuurders afhankelijk is van het aantal inwoners van het stadsdeel.

Die werkwijze wordt in heel Nederland gehanteerd: zo verdient een bestuurder van een stad met meer inwoners meer dan een bestuurder van een relatief kleine gemeente met minder inwoners.

3000 euro extra

De Amsterdamse coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP vindt echter dat de door hun naar voren geschoven partijgenoten hetzelfde bedrag moeten krijgen. Daarom is het idee „de verschillen in vergoeding voor de stadsdeelbestuurders ongedaan te maken.” Volgens de partijen zijn de „maatschappelijke opgaven in de verschillende stadsdelen qua zwaarte en complexiteit vergelijkbaar”.

Momenteel ontvangt een stadsdeelbestuurder in Amsterdam in een gebied met minder dan 100.000 inwoners 6196 euro. Dat geldt voor Noord, Centrum en Zuidoost, maar zou op 6674 euro per persoon moeten komen, blijkt uit het voorstel. Bovendien zou de ophoging met terugwerkende kracht vanaf 21 maart moeten gelden. Dat zou neerkomen op nóg een extraatje van zo’n 3000 euro per persoon. Opmerkelijk is dat de stadsdeelbestuurders pas op 30 mei geïnstalleerd zijn en zij volgens het huidige plan dus geld krijgen over een periode waarin zij nog niet werkzaam waren.

’Doeltreffend’

Eerder dit jaar maakte de SP in de gemeenteraad nog veel ketelmuziek over het verhogen van fractiebudgetten. Dat was voorgesteld omdat er na de verkiezingen meer partijen in de raad verkozen zijn en zij allen een bepaald bedrag krijgen om medewerkers in dienst te nemen. De coalitiepartij vond dat er doeltreffend met gemeenschapsgeld omgegaan moet worden.

Oppositiepartij VVD wil het ophogen van de stadsdeelbedragen voorkomen, laat raadslid Marianne Poot weten. „Het is onbegrijpelijk dat juist deze linkse partijen ervoor kiezen om toch al vorstelijk betaalde stadsdeelbestuurders een loonsverhoging te geven. Wij zullen voorstellen om dit geld te besteden waar het zin heeft, bijvoorbeeld het Friendship Sportcentre voor gehandicapte kinderen.”