Nieuws/Binnenland
2606417
Binnenland

Landelijk nummer voor verwarde mensen

Een verwarde man gooide meubels andere huisraad op straat.

Een verwarde man gooide meubels andere huisraad op straat.

DEN HAAG - Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over iemand die zich verward gedraagt. Dat heeft het Schakelteam Personen met verward gedrag bekendgemaakt.

Een verwarde man gooide meubels andere huisraad op straat.

Een verwarde man gooide meubels andere huisraad op straat.

Het Schakelteam heeft de toezegging van het nieuwe nummer gekregen van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Maar welk nummer het gaat worden en wanneer het er is, is nog niet bekend.

Het nieuwe nummer wordt gekoppeld aan regionale meldpunten, die snel de juiste ondersteuning moeten regelen. ,,Dit is een geweldig stap vooruit voor iedereen die zich bekommert om iemand maar niet weet waar snel deskundige hulp is te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat dit veel mensen gaat helpen'', zegt Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam.

Nu komen er elke dag veel meldingen over verwarde mensen bij 112 binnen. Daar is dit alarmnummer niet voor bedoeld.

Van alle gemeenten verwacht twee derde per 1 oktober een goed werkende aanpak te hebben voor mensen met verward gedrag. Maar een derde heeft dat dus nog niet, blijkt uit het eindrapport van het Schakelteam.

Daarin komt ook naar voren dat de 'ketenpartners' (cliënt- en familieorganisaties, woningcorporaties, politie en justitie en zorgorganisaties) nog veel verbeterpunten zien. Zo moet er een blijvende regeling komen voor passend vervoer van verwarde mensen, de locaties waar ze worden beoordeeld en voor meld- en adviespunten die 24 uur per dag open zijn.

Het Schakelteam stopt op 1 oktober met zijn werkzaamheden. Het werd in 2016 in het leven geroepen om een brede aanpak op te zetten voor mensen die verward gedrag vertonen, ook als die strafbare feiten hebben gepleegd, gevaarlijk lijken, zorg mijden en geen eigen netwerk hebben.

Het Leger des Heils vindt dat er voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving te weinig wordt gedaan, ondanks de inspanningen van het Schakelteam in de afgelopen twee jaar. ,,Het belang van onderdak, werk en inkomen, een sociaal netwerk en ondersteuning wordt nog onvoldoende erkend'', stelt Cornel Vader, directeur van de hulporganisatie. Volgens hem laat de samenwerking tussen de verslavingszorg, GGZ en opvangorganisaties te wensen over. ,,Er vallen nog steeds mensen tussen wal en schip. Hulp komt te laat of niet op gang, waardoor de situatie vaak onnodig verergert''.