Nieuws/Binnenland
2612182
Binnenland

‘Noodstroom en telecom deugden niet’

TNO maakt gehakt van Schiphol

SCHIPHOL - UPDATE 12.50 UUR Schiphol moet miljoenen investeren in verbetering van stroomvoorziening, dataverkeer en software. Ook dreigen er forse claims door verwijtbare chaos na een ernstige storing op 29 april. Het wachten was op de resultaten van onafhankelijk TNO-onderzoek. Die maken vandaag gehakt van het Schipholbeleid.

Uit de TNO-analyse naar de oorzaken van de recente stroomstoringen op Schiphol komen diverse onvolkomenheden aan de noodstroominstallatie en telecominfrastructuur naar voren.

,,TNO stelt vast dat Schiphol maatregelen heeft getroffen”, aldus een mededeling van de luchthaven. Het rapport zelf blijft vanwege de veiligheid geheim.

TNO stelt dat het inrichten van meer en betere barrières om problemen te voorkomen een bedrijfseconomische afweging van Schiphol is. Op verzoek van Schiphol heeft TNO aanbevelingen gedaan om incidenten in de toekomst te voorkomen en de risico’s op chaos te verlagen.

Tijdelijke systemen

De organisatie raadt Schiphol aan om voor tijdelijke systemen, die Schiphol bijvoorbeeld gebruikt tijdens verbouwingen, dezelfde strenge specificaties te hanteren als voor permanente systemen om de kans op storingen te beperken.

Ook vindt TNO dat Schiphol tijdelijke systemen onder maximale gangbare condities moet testen. ,,Vanwege het grote aantal wijzigingen op de luchthaven dienen regelmatig kritieke systemen te worden geanalyseerd. Daarin is Schiphol in gebreke gebleven, zodat duizenden passagiers werden gedupeerd.

TNO wil dat Schiphol in samenwerking met alle betrokken partijen goed nagaat hoe het signaleringsproces met betrekking tot storingen in de data-infrastructuur kan worden verbeterd. ,,Een technisch incidententeam kan daaraan bijdragen.”

De aanbevelingen van TNO worden door Schiphol overgenomen. ,,Schiphol verbetert het toezicht op de hele infrastructuur. We kwamen op 29 april dit jaar na een spanningsdip in het hoogspanningsnet van Tennet in moeilijkheden. Belangrijke operationele processen vielen uit. Dat moet voortaan voorkomen worden”, aldus de luchthaven, die druk bezig is de risico’s op ernstige storingen te verkleinen.

,,Adequater testen van systemen op Schiphol, het op dezelfde wijze behandelen van tijdelijke en permanente voorzieningen en het oprichten van een multidisciplinair technisch incidententeam zijn al ingevoerd”, laat directielid André van den Berg weten. Hij zegt de ontstane chaos te betreuren.

Terminal 3

De conclusie is volgens hem dat er sprake was van een samenloop van omstandigheden. ,,In Terminal 3 vonden werkzaamheden plaats om de stroomvoorziening te verbeteren. Bij deze werkzaamheden was een tijdelijk noodstroom-aggregaat geplaatst. De aansluitingen waren niet hetzelfde als van de overige noodstroomaggregaten van Schiphol. Zo stonden drie groepen niet juist ingesteld waardoor zij niet automatisch inschakelden met de noodstroomvoorziening.”

Na herstel van de stroomvoorziening stuitte Schiphol op problemen in de datanetwerken op de luchthaven. Omdat een verbindingselement ('switch') verkeerd was aangesloten, startte deze niet volledig op. Tegelijk waren er softwareprobleem. Al die problemen in leidden tot lange verstoring van het incheck- en bagagesysteem.