Nieuws
2615505
Nieuws

De Kwestie: dit zeggen anderen

AMSTERDAM - Migratie. Sinds recent de waarschuwing kwam dat Nederland bij ongewijzigd beleid richting 20 of zelfs 24 miljoen inwoners dreigt te groeien, laait de discussie in alle hevigheid op. Wanneer is Nederland ’vol’?

Vandaag kruisen directeur Jurriën Koops van de bond van Uitzendbureaus ABU en migratie-onderzoeker Jan van de Beek de degens in De Kwestie. Wat zeggen anderen hierover?

Hoogleraar Paul Scheffer in De Volkskrant:

„De aanvaarding van migranten in een samenleving groeit naarmate hun komst een bewuste keuze is en niet de uitkomst van controleverlies.”

D66-leider Alexander Pechtold:

„In de verpleeghuizen hebben we op korte termijn zo’n 70.000 mensen nodig. Die zijn er nu niet.”

Gert-Jan Segers (ChristenUnie):

„Ik ben huiverig als dit wordt gekoppeld aan een scenario dat we nooit meer vluchtelingen opnemen. Een harde grens die bepaalt ’hoe vol is vol’, moeten we niet willen.”

Pieter Hooimeijer, hoogleraar humane geografie:

„Al die 20 miljoen mensen willen ergens wonen. Dat zou betekenen dat er zo’n 700.000 extra huizen moeten worden bijgebouwd in de komende 42 jaar. Die komen bovenop de 1 miljoen huizen die er sowieso al bij moeten komen. Dat wordt een hele puzzel.”

Joop de Beer van het demografisch instituut NIDI in Trouw:

„Het is ook een kwestie van gewenning. Nu ligt de grens voor sommigen kennelijk bij 18 miljoen.”

CDA-leider Sybrand Buma:

„Stel dat de groei doorzet naar twintig miljoen inwoners, dan komt de generatie na ons voor klemmende vragen te staan. Waar gaan die extra Nederlanders wonen, werken en recreëren? Hoe voorzien we ze van energie?”