Nieuws/Binnenland
26182
Binnenland

Wel kankerverwekkende stoffen; sporten geen punt

’Kunstgras is veilig’

Den Haag - Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels kan gewoon. Chemische analyses van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven ’geen aanleiding’ om daar een streep doorheen te zetten.

Het RIVM startte het onderzoek omdat de korrels, gemaakt van gemalen autobanden, volgens sommige wetenschappers voor kanker kunnen zorgen. Bij sporters leidde het tot grote onrust. Verschillende voetbalclubs met zo’n kunstgrasmat besloten de wedstrijden voorlopig te staken.

De recente chemische analyses vormen voor het RIVM echter geen reden tot paniek, blijkt uit het rapport waar deze krant inzage in heeft gehad. Er zitten in de rubberkorrels wel stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar in zulke kleine hoeveelheden dat er geen reden is voor een speelverbod. Het extra kankerrisico is ’verwaarloosbaar’, concludeert het RIVM.

De gezondheidsexperts bestudeerden in totaal 100 kunstgrasvelden met korrels van versnipperde autobanden. Daaruit bleek dat het rubbergranulaat wel degelijk zogeheten pak’s bevat en ftalaten, benzothiazolen, metalen en fenolen. Dat zijn stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Ze komen volgens het rijksinstituut echter in „(zeer) beperkte mate vrij” als erop gesport wordt. „Onze resultaten geven geen aanleiding om gezondheidsschade te verwachten.”

Wel pleit het RIVM na het grote kunstgrasonderzoek voor betere gezondheidsnormen voor de velden met rubberkorrels. De normen die gelden in verschillende landen zijn namelijk niet eenduidig. En als de rubberkorrels voor bijvoorbeeld rubbertegels worden gebruikt, gelden er compleet andere spelregels. „Beter onderbouwde en strengere normen kunnen mogelijk bijdragen aan het terugdringen van de zorgen die er momenteel bestaan over de gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgras”, aldus het onderzoeksinstituut.

Sporters moeten de rubberkorrels in de kunstgrasvelden wel gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld, stelt het RIVM. „Kleine kinderen moeten het niet onbeperkt in hun mond stoppen.” Maar dat geldt ook voor grind en zand, wordt benadrukt.

Het instituut snapt wel dat sportclubs en gemeenten ondanks het gezondheidsonderzoek een andere afweging kunnen maken en de kunstgrasvelden alsnog in de ban doen. „Op individueel niveau is het ook aan ouders om te kiezen of ze hun kinderen op deze velden laten sporten.”

Volgens het RIVM ’ervaren mensen gezondheidsrisico’s heel verschillend’. Dat bleek uit de gesprekken die het instituut met sporters en ouders voerde voor het onderzoek.

Slidings

Rubberkorrels zorgen ervoor dat kunstgras dezelfde eigenschappen krijgt als gewoon gras, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings. Op lang niet alle kunstgrasvelden liggen rubberkorrels uit de gevreesde vermalen autobanden. Ze kunnen ook van nieuw synthetisch rubber zijn gemaakt.