Nieuws/Binnenland
2622547
Binnenland

Universiteit zet Vindicat buiten: ’Dwangmatige zuipcultuur’

Het gebouw van de Groningse studentenvereniging Vindicat in het centrum van Groningen.

Het gebouw van de Groningse studentenvereniging Vindicat in het centrum van Groningen.

GRONINGEN - De zogenoemde accreditatiecommissie die studentenvereniging Vindicat atque Polit uit Groningen het afgelopen jaar nauwgezet onder de loep nam, constateert onder meer dat alcohol nog altijd een te grote rol speelt bij de studentenvereniging. Ook leden zelf maken zich daar zorgen over en voelen zich niet altijd veilig, blijkt uit onderzoek dat maandag op de Rijksuniversiteit Groningen gepresenteerd werd. Het komende jaar mag Vindicat niet meedoen aan het onderwijsleven.

Het gebouw van de Groningse studentenvereniging Vindicat in het centrum van Groningen.

Het gebouw van de Groningse studentenvereniging Vindicat in het centrum van Groningen.

Voorzitter Martin Sitalsing spreekt over twee nieuwe incidenten rondom de vereniging. Begin van dit studiejaar is volgens hem een incident geweest, waarbij een vrouw mishandeld werd. ,,Tot een aangifte kwam het tot dusverre niet. Tijdens de introductieweek in 2017 werd eerder een mannelijk lid mishandeld. Die werd aangepakt en had ernstige verwondingen. Dat werd volgens interne regels behandeld’’, aldus Sitalsing. Dat gewraakte ‘zelf oplossen’ is juist iets waar in de Groningse studentenwereld fel tegen werd geageerd. Deze incidenten werden later gemeld bij een speciale commissie, maar de afspraak was dat het eerder gebeurde. Verenigingen dienen grotere incidenten uit zichzelf te melden aan de buitenwereld.

Volgens Vindicat gaat het echter om één nieuw incident, in 2018. De door Sitalsing gememoreerde mishandeling in 2017 was niet in de introductietijd, maar later in dat jaar. Danique Vreeburg van Vindicat laat maandagavond weten: ,,De incidenten waar de heer Sitalsing op duidt zijn als volgt: Ten eerste gaat het om het incident tijdens Kermesse 2017.’’ Dit incident tijdens een bekend en groots verenigingsfeest kwam begin mei reeds in de publiciteit. ,,Ten tweede gaat het om een incident tijdens een evenement dat extern heeft plaatsgevonden in mei. Dit laatste incident is juist afgehandeld met alle betrokken partijen en ook gemeld aan de Adviescommissie Introductietijd.’’

Het werd de commissie van Sitalsing verder onvoldoende duidelijk of de kampleiding zich bij introducties hield aan afspraken dat een deel van hen nuchter moest blijven.

’Dwangmatige zuipcultuur’

Sitalsing spreekt van ‘een dwangmatige zuipcultuur’. ,,Vindicat weet blijkbaar niet wat maatschappelijk leeft. Een borrel is uiteraard oké, dat hoort erbij, maar dit is anders. Leden voelen druk om te drinken. Dat is schokkend. 34% van de leden zegt dat het teveel is. Maar het bestuur gaf geen enkele reactie, er is geen gevoel voor urgentie.’’ De voorzitter ziet waar het toe leidt. ,,Er komt geweld uit voort. Vrouwen voelen zich soms onveilig. Er is soms nog vrouwonvriendelijk gedrag.’’

Vreeburg: ,,We delen de visie van de Accreditatiecommissie dat alcoholgebruik een probleem is. We zijn hier al langere tijd proactief mee aan de slag en zullen dit het komende jaar ook voortzetten. Een ‘dwangmatige zuipcultuur’ spreken wij zeker niet van, maar erkennen dat er nog stappen genomen moeten worden.’’

Vindicat toont zich ‘zeer teleurgesteld’ over de uitkomst van het onderzoek. ,,Wij worden in onze ogen onevenredig gestraft.’’ De club zegt al 1,5 jaar te werken aan verbeteringen. De vereniging met tweeduizend leden stelt onder meer dat de laatste twee introductieperioden ‘zonder problemen’ verliepen. ,,Na het afgelopen tumultueuze jaar heeft Vindicat een nieuwe koers ingezet. Er is een cultuurverandering op gang gekomen, die zijn vruchten afwerpt. Wij hebben bijvoorbeeld twee probleemloze introductieperiodes gehad.’’ Een nieuwe gedragscode wordt inmiddels breed gedragen, aldus de vereniging. Vindicat had ‘goede hoop’ dat die koers beloond zo worden met accreditatie, dus het juist mogen meedoen in de studentenwereld.