Nieuws/Binnenland
2635171
Binnenland

Kabinet jaagt burgers uit privé-auto

Deelauto goed voor milieu ’en het scheelt parkeerplaatsen’

Auto’s delen scheelt parkeerplaatsen in grote steden, stelt het kabinet.

Auto’s delen scheelt parkeerplaatsen in grote steden, stelt het kabinet.

Den Haag - Het kabinet doet een nieuwe poging om mensen massaal de deelauto in te jagen. Het doel is om in 2021 honderdduizend deelvoertuigen te hebben met in totaal 700.000 gebruikers. De gewone automobilist dreigt in diverse steden het slachtoffer te worden van deze klimaatambitie.

Auto’s delen scheelt parkeerplaatsen in grote steden, stelt het kabinet.

Auto’s delen scheelt parkeerplaatsen in grote steden, stelt het kabinet.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) presenteert vandaag tijdens de Innovation Expo in Rotterdam een zogeheten ’Green Deal’ vol afspraken die zijn gemaakt met onder andere gemeenten, leasemaatschappijen en autodeelbedrijven zoals Greenwheels en Snappcar.

De ’Green Deal’ is vooral een milieumaatregel. Maar staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) verkoopt de aanpak ook nadrukkelijk als medicijn in de strijd tegen een groeiend gebrek aan parkeerplaatsen in de grote steden. „Een eigen auto voor de deur klinkt zo vanzelfsprekend. Maar auto’s staan gemiddeld 23 van de 24 uur stil. Door een auto te delen staat deze minder lang geparkeerd”, weet de bewindsvrouw. „Dat scheelt ruimte en de kosten van een parkeervergunning.”

Maar uit de lijst met concrete maatregelen blijkt dat sommige linkse stadsbesturen de deelauto aangrijpen om mensen met een eigen auto het leven zuur te maken door parkeerplaatsen te schrappen. Zo wil de gemeente Arnhem de parkeernorm verlagen als middel om het delen van auto’s te ’stimuleren’. In de stad Utrecht worden autodelers bedankt door parkeerplaatsen op te heffen en ze in te richten als groenstrook en Rotterdam gaat opnieuw in zee met een club die een jaarlijkse parkeer-anarchie mag organiseren, waarbij op één dag alle vrije plaatsen mogen worden geclaimd voor bijvoorbeeld exposities en yogasessies.

Het is niet voor het eerst dat de overheid eigen autobezit probeert te ontmoedigen. In 2015 is er ook een ’Green Deal’ gesloten met als doel om dit jaar al honderdduizend deelauto’s te laten rondrijden. Dat is niet gelukt: er zijn nu zo’n 41.000 wagens die worden gedeeld.

Met een nieuw pakket aan maatregelen hoopt het kabinet het samen met bedrijven, organisaties en andere overheden wel voor elkaar te krijgen. Op deze ’lijst’ staan ook tal van plannen waar mensen met een eigen auto die geen trek hebben om een voertuig te delen, geen last van krijgen.

Zo gaan gemeenten parkeren op aantrekkelijke plekken toestaan waar de ’gewone automobilist’ nu niet mag komen en willen autodeelbedrijven meer samenwerken om te voorkomen dat mensen afhaken vanwege verschillende betaalsystemen en ingewikkelde apps. Een andere maatregel van gemeenten is het weggeven van cadeaukaarten voor autodeelbedrijven aan mensen die hun rijbewijs komen ophalen.