Nieuws/Binnenland
2637027
Binnenland

Kamervragen over stopzetten kankermedicijn

Den Haag - De SP wil opheldering van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) over een peperduur medicijn voor patiënten met huidkanker.

Dat middel is doorgestreept als mogelijk te vergoeden zorg. Dat besluit volgt na een negatief advies van een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO). Die vindt dat er onvoldoende ervaring is met dit medicament: twee in plaats van vijf jaar.

’Pats, boem we stoppen ermee’

SP-Kamerlid Henk van Gerven wil weten wat minister Bruins van deze gang van zaken vindt. Het Zorginstituut keurde nivolumab eerder nog goed als geneesmiddel. Het was ’bewezen effectief” en kon daarom in het basispakket. Van Gerven wil daarom weten waarom er nu alsnog een rem op is gezet. „Je kunt het naar patiënten toe niet maken om te zeggen: pats, boem we stoppen ermee.”

VVD-Kamerlid Arno Rutte vermoedt dat het middel door het Zorginstituut weliswaar is goedgekeurd ter bestrijding van huidkanker, maar waarschijnlijk in een andere fase van de ziekte. Dan wordt opnieuw bekeken door de oncologen van de NVOM of het ook hiervoor kan worden ingezet. „Ik begrijp dat ze onvoldoende data hebben om dat vast te kunnen stellen. Dat is een heel hard oordeel, maar niet meteen verkeerd.”

Twijfel bij oncologen

„Ik worstel hier enorm mee”, zegt de VVD’er. „Kennelijk is er bij oncologen iets van twijfel over het middel. Als het nu zou worden ingezet is het feitelijk een vorm van experimenteren. Maar het is enorm paradoxaal. Want je komt alleen aan voldoende data voor het eventueel herzien van het besluit, als er wordt geëxperimenteerd.”

Rutte vindt het hoe dan ook aan de medische wereld om met een passend antwoord te komen. „Misschien kan er bij het op de markt komen van een nieuw geneesmiddel eerder worden gekeken of een meer diverse populatie patiënten erbij gebaat kan zijn?”, oppert hij.