Nieuws
2648855
Nieuws

Wegkijken stimuleert Poolse WW-fraude

Ik wil nog even terugkomen op de uitkeringsfraude van onze Poolse arbeidsmigranten. Weet u het nog? Tienduizenden Polen die via foute tussenkantoortjes onze werkloosheidsuitkeringen opstrijken. De Polen werken zes maanden in Nederland en vieren vervolgens met een WW-uitkering op zak drie maanden een royaal betaalde vakantie in Polen. Daarna begint het riedeltje weer van voren af aan: zes maanden werken, drie maanden een WW-uitkering.

Geef ze eens ongelijk: een Nederlandse WW-uitkering is 70% van je laatstverdiende loon, dus als je hier € 1800 per maand verdiende dan is je uitkering € 1.260 per maand en dat is anderhalf keer de hoogte van een gemiddeld netto salaris in Polen, dat ongeveer € 800 is.

Deze fraude kan blijven bestaan dankzij de vele foute tussenkantoortjes die dit mogelijk maken. Zij beheren de DigiD’s van de frauderende Polen en fungeren als aanvrager en postadres voor de uitkeringen. Het misbruik schijnt al jaren bekend te zijn bij het UWV maar daar leek niemand zich er druk om te maken. Volgens de eigen rapporten van het UWV hebben zij in 2017 al 151 frauduleuze tussenkantoortjes ontdekt die gezamenlijk een kleine tienduizend WW-uitkeringen incasseerden voor Polen. Het UWV heeft er destijds niets mee gedaan, behalve de aanbeveling dat er verder onderzoek naar gedaan zou worden. Achteraf vindt het UWV ook dat het ’alerter’ had kunnen zijn. Tja, alerter.

Volgens zijn eigen medewerkers heerst er al jaren een wegkijkcultuur. Dit lakse gedrag maakt ons kampioen ’kat op het spek binden’ voor arbeidsmigranten die willen frauderen.

Op een totaal aantal van ruim 300.000 WW-uitkeringen in ons land worden er maar liefst 40.000 betaald aan (vooral Poolse) arbeidsmigranten. Daar krijg je toch koude rillingen van?

Toeslagen

Om het nóg erger te maken: De WW-uitkering is één manier om misbruik te maken van ons sociale stelsel. Terwijl je hier in Nederland ingeschreven blijft, ontvang je natuurlijk ook je zorg- en huurtoeslag terwijl je in Polen je vakantie viert. Een beetje handige Pool heeft zijn sociale huurwoning ook nog eens tijdelijk aan een Poolse vriend onderverhuurd. Voor je kinderen ontvang je trouwens ook Nederlandse kinderbijslag. Die betalingen blijven doorlopen zolang je je uitkering hebt. Als je de kinderbijslag vergelijkt met een gemiddeld salaris in Polen incasseer je met twee kinderen er zo een kwart maandsalaris bij, iedere maand opnieuw.

Fortuin

Bleef het daar maar bij, maar Poolse werknemers schijnen zich ook regelmatig ziek of arbeidsongeschikt te melden en met een riante ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering op zak mág je zelfs naar Polen verhuizen. Eenmaal in Polen hoef je vanwege de afstand ook niet bang te zijn dat je wordt opgeroepen voor een herkeuring bij het UWV, dus tot je AOW ben je verzekerd van een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering en daarna krijg je, ook weer van de Nederlandse Staat, een AOW-uitkering voor alle jaren dat je hier ingeschreven hebt gestaan. Wat denk je dat dit hele circus ons land kost? Alleen de uitvoeringskosten zijn al een fortuin. Als ik het totale bedrag van uitkerings- en toeslagenfraude en uitvoeringskosten van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten bij elkaar optel, schat ik het op een half miljard euro per jaar.

Laks

Wouter Koolmees moest vorige maand ook erkennen dat de controle bij het UWV ’onder de maat’ is, maar hij belooft het te gaan oplossen op een manier, zoals ze bij de overheid alles oplossen: niet door de fraude aan te pakken, maar door meer controles te gaan invoeren. Hij gaat honderden extra UWV-controleurs inschakelen die strenger gaan controleren en meer persoonlijke bezoekjes gaan brengen aan de huisadressen van de frauderende Polen. Zo, dat zal afschrikken zeg.

Nee, we moeten naar een ander systeem. De frauderende Poolse arbeidsmigranten zijn fout, maar het UWV is minimaal net zo fout door er al jaren zo laks mee om te gaan.

Ik zou zeggen, filter meteen alle Polen uit het systeem die op deze manier misbruik maken of hebben gemaakt van onze WW-uitkering, dan zie je ook meteen wie de tussenkantoortjes zijn. Geef de tussenkantoortjes een boete van € 10.000 per fraudegeval en laat iedere betrapte Pool bijvoorbeeld gedurende twee jaar niet meer in aanmerking komen voor een uitkering in ons land en laat hem vóór hij hier weer aan het werk kan, eerst zijn onterecht ontvangen uitkering terugbetalen.

Ik vraag me ook af of andere landen zoals Duitsland en Engeland net zoveel last hebben van uitkeringsfrauderende Poolse arbeidsmigranten. Mocht dat zo zijn, dan zouden we met spoed een Europese registratie moeten opzetten, zodat arbeidsmigranten niet meer van land naar land kunnen hoppen met hun fraude.

Solidair

En mocht het UWV niet in staat zijn om deze fraude binnen een paar maanden een halt toe te roepen, dan zou ik als overheid niet schromen om een privaat bedrijf in de arm te nemen, dat de jacht op frauderende arbeidsmigranten en foute tussenkantoortjes kan inzetten. Kijk, wij zijn een solidair volkje. Wij betalen met zijn allen graag sociale premies als bescherming voor mensen die het nodig hebben en in tijden van nood een beroep kunnen doen op onze solidariteit. Door de fraude niet aan te pakken ondermijn je op termijn ons aller gevoel van solidariteit, dus neem actie.