Nieuws/Binnenland
2659715
Binnenland

Collegiaal Bestuur Oud-Katholieke Kerk geschokt om misbruik in kerk

Geen doofpot, geen schandpaal

AMERSFOORT - Geen doofpot, maar ook geen schandpaal. Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk dat gisteren de uitkomsten van het onderzoek naar seksueel misbruik toelichtte, wil zo open mogelijk zijn over het duistere verleden, maar niet – zoals wel bij de Rooms-Katholieke Kerk – de daders benoemen.

De gemeenschap is daarvoor te klein, zo werd duidelijk gemaakt in het Bisschoppelijk Bureau van de OKKN in Amersfoort. ,,Er is geen celibaatsverplichting”, vertelde Dick Schoon, bisschop van Haarlem en een van de aanwezigen. ,,Dat betekent dat er ook nabestaanden van de daders zijn. Kinderen, bijvoorbeeld. Ook een belangrijk verschil met de Rooms-Katholieke Kerk.”

De daders werden te lang beschermd, blijkt in ieder geval uit het kritische rapport. De namen van de zondaars, zo vertelde voormalig rechter Wiel Stevens die de onderzoekscommissie leidde, kwamen ook verrassend snel boven tafel. Het gonsde altijd al van de geruchten.

De aanleiding voor het grootschalige onderzoek vormde de misbruikzaak rond Nico S., een luchthavenpastoor van Schiphol die in Cambodja naaktfoto's van jongetjes zou hebben gemaakt. Hij zit sinds april vorig jaar vast en wacht op zijn berechting. In totaal vond de commissie zeven daders, die meerdere slachtoffers maakten.

De commissie rept van verschillende vormen van misbruik binnen de kerkgemeenschap, die enkele duizenden volgelingen heeft. Er werd gesproken over seksueel getinte opmerkingen, maar er bleek ook ernstig misbruik te zijn voorgekomen. Vijf van de zeven genoemde daders waren tijdens het onderzoek overigens al overleden.

Inmiddels is er vooral aandacht voor de slachtoffers, die ook anoniem zijn. Het Collegiaal Bestuur toonde zich dan ook geschokt over de uitkomsten en is schuldbewust naar de getroffenen toe.

,,Het seksueel misbruik in andere kerken heeft er bij ons niet of onvoldoende toe geleid dat we tijdig maatregelen namen. Wij zijn blind geweest of hebben bewust weggekeken, fouten gemaakt”, vertelde Schoon.

,,Met name ouders in onze kerk zullen zich de vreselijke vraag stellen of hun kinderen wel veilig waren en zijn. Wij onderkennen dat het vertrouwen in de kerk en haar leiding is geschaad.” Er werd geen enkele consequentie uitgesloten. De bestuursleden beraden zich ook over hun eigen positie en sluiten terugtreden niet uit.

Rond het onderzoek naar seksueel misbruik bij de Oud-Katholieke Kerk zijn schikkingen met slachtoffers getroffen. Over de hoogte van de bedragen werd ook niet gesproken. Stevens was in ieder geval duidelijk. ,,We hebben gesprekken gevoerd, de feiten zoveel mogelijk aan het licht gebracht. Ons werk zit erop. De bouwstenen zijn aangeleverd, de Oud-Katholieke Kerk kan nu zelf aan de gang.”