Nieuws/Binnenland
266491
Binnenland

Drugs in gevangenis schaden veiligheid

DEN HAAG - Toenemend drugsgebruik onder gedetineerden brengt de veiligheid van gevangenispersoneel nog meer in het gedrang dan al het geval is. Dat zegt bestuurder Frans Carbo van FNV Overheid in reactie op cijfers over grote aantallen positieve drugstesten in gevangenissen, tbs-klinieken en jeugdinrichtingen.

„Het betreft hier niet alleen het gebruik, maar dit gaat gepaard met alle verschijnselen die daarbij horen, zoals de handel in drugs in de inrichtingen en de smokkel en het bijbehorende criminele gedrag van de drugsdealers in de inrichtingen naar andere gedetineerden en het personeel”, aldus Carbo.

Verontrustende toename

Hij wijst erop dat de bonden afgelopen weekeinde ook al werden overvallen met cijfers over „een zeer verontrustende toename” van geweld in gevangenissen en tbs-klinieken. „Dit is nogmaals een krachtig signaal dat het beleid radicaal om moet, zodat het personeel weer een veilige en gezonde werkomgeving kan krijgen. Door het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren is dit ernstig in het gedrang gekomen.” Hij roept informateur Gerrit Zalm op om de kwestie hoog op de agenda te zetten bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet.

Geen tijd voor drugstesten

SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen vreest dat het drugsgebruik hoger ligt dan uit de cijfers blijkt. „Wat wij van personeelsleden horen is dat zij door de hoge werkdruk heel vaak drugstesten niet kunnen doen. Ze willen testen, maar hebben de tijd er niet voor.”

ZIE OOK: Duizenden positieve drugscontroles in cel

Van Nispen heeft zich steeds ingezet voor de veiligheid van het personeel. Hij zegt dat drugs niet thuishoren in de gevangenis en noemt de cijfers „niet acceptabel.” „Mensen zijn veroordeeld voor strafbare feiten en die afdelingen moeten natuurlijk gewoon drugsvrij zijn.”

Cannabis en cocaïne

Uit cijfers blijkt dat gedetineerden maar ook tbs’ers in groten getale worden betrapt op drugsgebruik. Vooral het gebruik van cannabis loopt de spuigaten uit. Het aangetoonde gebruik van cannabis, maar ook cocaïne neemt, bovendien toe. Vorig jaar is in totaal ruim 16.600 keer cannabisgebruik vastgesteld, tegen 14.500 keer in 2014. Ook werd in 2016 1600 keer positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten (zoals heroïne).