Nieuws/Binnenland
2693393
Binnenland

Examenlek nieuwkomers via besloten netwerken

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

AMSTERDAM - Nieuwkomers in ons land hebben opgaves van het schrijfonderdeel van het staatsexamen Nederlands op besloten Facebook- en whatsappgroepen gedeeld met andere nieuwkomers die dit onderdeel nog moesten maken.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Daarom is besloten dit onderdeel van het examen NT2 voor lager- en middelbaar opgeleiden tot eind december niet meer te examineren. Tot die tijd worden er zo snel mogelijk andere en nieuwe schrijfexamens gemaakt door het College voor Toetsen en examens (CvTE).

Het CvtE kreeg eind september een melding dat examenkandidaten na afloop van de schrijfexamens de opdrachten beschreven op besloten sociale media. ,,Ze hadden de opgaves niet gekopieerd, maar uit het hoofd geleerd en deelden de taakopdrachten in deze groepen,” vertelt woordvoerder Kapelle van het CvTE.

Ze vervolgt: ,,Het probleem is dat de examens wel variëren, maar niet uniek zijn. Daarom kunnen we nú niet meer toetsen of deelnemers het Nederlands wel echt zelf voldoende beheersen en hebben we besloten tot deze examenstop. De al afgelegde examens blijven geldig, omdat het college niet kan vaststellen of een deelnemer de beschrijvingen vooraf onder ogen heeft gehad.”

Het CvtE onderzoekt nog de eventuele strafbaarheid en de omvang van de hoeveelheid gelekte examens. Elke maandag doen nieuwkomers in ons land staatsexamens Nederlands. Dat zijn er tussen de 5000 en 6000 per jaar. NT2 is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Programma I van Nt2 wordt gevolgd door nieuwkomers die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Programma II voor Nt2 is voor mensen die willen werken of studeren op hbo- of universitair niveau. Beide examens bestaan ook uit de onderdelen lezen, luisteren en spreken. Deze onderdelen zullen gewoon doorgaan. Naar schatting maximaal 2000 inburgeraars kunnen dit jaar het schrijfprogramma 1 van NT2 niet meer doen door dit besluit.

Inburgeraars die nog dit jaar examen moesten afleggen, krijgen respijt zodat zij niet in de knel komen. Wie examen wilde afleggen om bijvoorbeeld in januari aan een mbo-opleiding te beginnen, kan zich melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Minister Van Engelshoven heeft de mbo-scholen gevraagd studenten in afwachting van hun examenuitslag vast toe te laten tot de les.