Nieuws/Binnenland
2696340
Binnenland

Gezinnen herenigd

Recordaantal nieuwe immigranten

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ruim een op de acht inwoners van ons land elders geboren.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ruim een op de acht inwoners van ons land elders geboren.

Amsterdam - De immigratie naar Nederland breekt alle records. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ruim één op de acht inwoners van ons land elders geboren. Vorig jaar kwamen 235.000 immigranten achter de dijken wonen, voornamelijk arbeidsmigranten en asielzoekers.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ruim een op de acht inwoners van ons land elders geboren.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ruim een op de acht inwoners van ons land elders geboren.

De laatste groep is zo groot omdat de gezinnen overkomen van de grote groep vluchtelingen die in 2015 en 2016 een verblijfsstatus kregen, met name uit Syrië en Eritrea. Het aantal asielzoekers is altijd onvoorspelbaar, maar de komst van immigranten uit EU-lidstaten die voor werk of studie naar Nederland komen, is een trend die maar blijft stijgen.

De afgelopen drie jaar ging het om gemiddeld 80.000 mensen, bijna de helft meer dan in de jaren na 2004, toen de grenzen open gingen voor arbeidsmigranten uit de Oost-Europese landen die na de val van het ijzeren gordijn lid werden van de Europese Unie. De laatste jaren komen echter ook veel mensen uit de oude lidstaten naar Nederland, bijvoorbeeld om de werkloosheid in Griekenland en Spanje te ontvluchten.

Steeds meer mensen kiezen voor een carrière of studie in het buitenland, en dat geldt ook voor Nederlanders. Het aantal emigranten was vorig jaar met 154.000 mensen het hoogst sinds het CBS in 1865 begon met het bijhouden van deze statistieken. Het migratiesaldo, het aantal nieuwkomers minus het aantal vertrekkers, komt daarmee op 80.000. Dat is de omvang van een stad als Hengelo.

De groei van de bevolking lijkt ook dit jaar aan te houden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers moet door de gestegen instroom van asielzoekers al op zoek naar nieuwe centra om ze op te vangen. Daarbij wordt eerst gekeken naar locaties waar eerder al een azc was. Vakantiepark Duinrell in Wassenaar is een van de eerste plekken waar dat waarschijnlijk gaat gebeuren. De burgemeester heeft de raad toestemming gevraagd er in de winter maximaal negenhonderd nieuwkomers onder te brengen.

Moeilijk sturen

Migratie-onderzoeker Jan van de Beek signaleert dat de bevolkingsgroei nauwelijks is te sturen door de overheid. „Het vrij verkeer van personen in de EU en de vluchtelingenverdragen maken dat onmogelijk, alleen de komst van buitenlandse studenten en werknemers van buiten de EU is te sturen.”

Dat betekent niet dat Den Haag niets moet doen. „De woningnood is nu al hoog en op de wegen en het spoor loopt het ook steeds verder vast. Dat besef dringt nu door in de politiek, maar dat had wel eerder gemogen.”

Het CBS heeft in een langjarige prognose zowel het aantal immigranten als emigranten voor de komende twintig jaar naar boven bijgesteld. Daarbij zal het aantal vertrekkers meer toenemen dan het aantal mensen dat naar Nederland komt. Toch zal de immigratie in omvang groter blijven dan emigratie.