Nieuws/Binnenland
270376331
Binnenland

Explosieve stijging Turkse asielaanvragen in Nederland

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

DEN HAAG - Het aantal eerste asielaanvragen in Nederland van mensen met de Turkse nationaliteit is de afgelopen maanden explosief toegenomen. Na Syriërs werden de afgelopen drie maanden de meeste eerste asielaanvragen door Turken gedaan. Een verklaring voor de toename heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid nog niet.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

In april kwamen Turkse aanvragen nog niet voor in de top 5 van eerste asielaanvragen, zo blijkt uit cijfers die de Immigratie- en Naturalisatiedienst bijhoudt. In mei stonden de Turkse aanvragen voor het eerst op de tweede plek: 81, van de in totaal 954 eerste aanvragen. In juni was dat al gestegen naar 253, op een totaal van bijna 1500.

De meest recente beschikbare cijfers gaan over juli. Toen dienden 573 mensen met de Turkse nationaliteit een eerste asielaanvraag in. Het totaal lag die maand op ruim 2100. Een duidelijke verklaring voor de enorme toename heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid niet.

Totale aantal ook gestegen

Het totale aantal eerste asielaanvragen steeg dus ook hard de afgelopen maanden. In april waren het er nog ruim 1900. Ook het aantal nareizigers steeg, zij het minder hard.

Het ministerie denkt dat er sprake is van een corona-effect, en dat de geleidelijke versoepelingen van de maatregelen en reisbeperkingen de afgelopen maanden de toename ten minste deels verklaren.

Afghanen

Sinds juni staan eerste aanvragen door Afghanen ook in de top 5. Het Afghaanse aandeel zal nog verder stijgen, met de evacuaties van mensen uit Afghanistan die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt.

Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kwamen de grenzen van de capaciteit al in zicht, en dat probleem is met de evacuatiemissie van de afgelopen weken alleen maar nijpender geworden. Van de in totaal 29.000 opvangplekken waar het COA over beschikt, waren er eerder deze week 27.000 bezet.

Oproep kabinet

Onder die 27.000 mensen zijn 11.000 statushouders, die wachten op woonruimte. Zesduizend van hen wachten al langer dan de veertien weken die daarvoor staan, na het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Het kabinet deed woensdag een oproep aan gemeenten om snel meer plekken te creëren, opvangplekken voor asielzoekers en woningen voor mensen die al een verblijfsvergunning hebben.