Nieuws/Binnenland
2705040
Binnenland

Winter of zomer?

Peiling zomertijd ’sneue bedoening’ en ’slappe hap’

Den Haag - Hetzelfde kabinet dat eerder nog het referendum afschafte, wil nu van de Nederlandse bevolking weten hoe er wordt gedacht over de permanente invoering van zomer- of wintertijd. Het organiseren van een peiling, onder een beperkt aantal Nederlanders, zorgt in ieder geval bij PVV, SP en Forum voor Democratie voor opgetrokken wenkbrauwen.

SP-Kamerlid Van Raak noemt het zelfs ’een sneue bedoeling’. ,,Of je trekt je niks aan van Europa en laat alles hetzelfde, of je organiseert een fatsoenlijke volksraadpleging in de vorm van een referendum om mensen echt te laten kiezen.’’ Zijn PVV-collega Bosma vult aan: „Slappe hap. Waarom niet een echt referendum?” Forum voor Democratie stelt dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) maling had aan uitslagen van referenda - deze zelfs afschafte - en de partij heeft er daarom dus weinig fiducie in dat ze deze ’flitspeiling’ wel serieus neemt.

SGP-leider Van der Staaij snapt wel dat het kabinet de mening van een selecte groep peilt, al waarschuwt hij voor de opzet. ,,Als het maar niet alleen steekproef in de grachtengordel is. Ook boeren, burgers en buitenlui moeten worden gehoord.”

Buurlanden

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het huidige systeem van het halfjaarlijks verzetten van de klok af te schaffen. Lidstaten moeten zelf beslissen welke tijd zij hanteren. Het voorstel van de Europese Commissie is om te kiezen voor een permanente zomer- of voor een permanente wintertijd.

Nederland wil het liefst dat alle EU-lidstaten kiezen voor hetzelfde systeem, om te voorkomen dat er een lappendeken aan tijdzones ontstaat in Europa. ,,Zeker als het gaat om buurlanden’’, zegt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Klok verzetten

Uiteindelijk hakt het kabinet de knoop door, met de uitkomst van de peiling als belangrijk hulpmiddel. Ook belangenorganisaties worden gehoord. Voor het Nederlandse kabinet is het huidige systeem behouden, inclusief klok verzetten, ook een optie. Er wordt namelijk niet uitgesloten dat men er in Brussel niet uitkomt. In de peiling mogen mensen daar dan ook voor kiezen.

In dat opzicht verschilt de houding van het kabinet, ten opzichte van die van de Europese Commissie. Nederland wil meer onderbouwing vanuit Brussel over waarom het voorstelt om niet meer de klok te verzetten, beter is dan het huidige systeem. Ook de tijdsdruk zorgt voor onenigheid. Het kabinet vindt het niet realistisch dat er Europees 1 april al overeenstemming is over welk systeem wordt gekozen, zoals de Europese Commissie verlangt.