Nieuws/Binnenland
2721860
Binnenland

Stopera wist niets van ’foutief besluit’ op verzoek om informatie

Ambtenaar die De Telegraaf bedonderde de laan uit

Amsterdam - De gemeente Amsterdam heeft een jurist de laan uitgestuurd die samen met de hoogste ambtenaar van de stad een ’foutief besluit’ heeft genomen over een verzoek van De Telegraaf om documenten over de wantoestanden bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Dat bevestigt een woordvoerder van de burgemeester. In dit besluit, dat is ingetrokken, weigerde de gemeente informatie openbaar te maken.

Nu de stukken openbaar zijn, blijkt het al die tijd een puinhoop te zijn geweest bij de dienst. ICT-expert Rene Jan Veldwijk kan zijn ogen niet geloven als hij leest hoe laks de misdaadbestrijders van de gemeente Amsterdam waren met hun eigen beveiliging. „Zelfs toen de burgemeester ze precies op de pijnpunten wees, leek er niets te gebeuren.”

Als het aan de dit jaar vertrokken gemeentesecretaris Arjen van Gils had gelegen, was deze misstand nooit aan het licht gekomen.

De hoogste ambtenaar op de Stopera probeerde De Telegraaf met een kluitje in het riet te sturen toen deze krant de stukken in maart opvroeg. Hij wees alle verzoeken af.

Diep door het stof

De leiding van de afdeling OOV en juristen van de afdeling van de gemeente die zich bezighouden met verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), wisten hier niets van af. Dat hebben betrokkenen bevestigd in een gesprek over de zaak, op voorwaarde dat hun naam onvermeld blijft. Burgemeester Halsema gaat in een brief aan deze krant diep door het stof, ze biedt ’nogmaals excuses’ aan, nadat ook waarnemer Van Aartsen al het boetekleed aantrok.

Het omstreden besluit viel op, omdat het in de verste verte niet leek op besluiten die andere bestuursorganen nemen bij verzoeken om informatie. Zo ontbrak een documentnummer – dit werd er later met pen op geschreven.

Voorschriften met voeten getreden

Gevraagd naar de kwaliteit van het besluit constateerden de WOB-experts Kaj Hollemans en Brenno de Winter vervolgens dat de wettelijke voorschriften op vele punten met voeten werden getreden.

Bovendien bleek later tijdens een gesprek met ambtenaren over het WOB-verzoek, dat de auteur van de gewraakte brief ten overstaan van zijn collega’s deed alsof deze niet bestond. Zijn collega’s boden op dat moment zelfs verontschuldigingen aan, het verzoek zou ’over het hoofd zijn gezien’ door de afdeling.

Jurist van de zaak gehaald

Nadat De Telegraaf een kopie van het besluit aan het kabinet van de burgemeester verstrekte, werden de jurist en de gemeentesecretaris meteen van de zaak gehaald. De jurist is de laan uitgestuurd, zijn contract werd niet verlengd. Van Gils kon niet worden weggestuurd, want hij had zijn vertrek al aangekondigd.

Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema voldeed de jurist, die via een detacheringscontract op de Stopera was aangesteld als coördinator wob-verzoeken voor de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, op meerdere onderdelen van zijn werk niet aan de eisen. „Het ging gewoon niet goed.”

Nu het verzoek alsnog is afgehandeld, blijkt dat Van Gils nogal wat te verbergen had: onder zijn leiding liep de interne bedrijfsvoering bij de dienst OOV volledig uit de rails. Bij een risico-analyse scoorde de afdeling het rapportcijfer 1.