Nieuws/Binnenland
2724628
Binnenland

Opinie Lobke Vlaming, directeur Ouders&Onderwijs

Ouders bezorgd over vierdaagse school

Een leeg lokaal omdat kinderen uit nood maar vier dagen naar school kunnen, is volgens Ouders&Onderwijs onwenselijk.

Een leeg lokaal omdat kinderen uit nood maar vier dagen naar school kunnen, is volgens Ouders&Onderwijs onwenselijk.

Zaanstreek - Scholen in de Zaanstreek voeren een vierdaagse schoolweek in vanwege het lerarentekort en de lege vervangingspools. Een noodmaatregel die leidt tot zorgen bij ouders, betoogt Lobke Vlaming die directeur is van de belangenorganisatie Ouders&Onderwijs.

Een leeg lokaal omdat kinderen uit nood maar vier dagen naar school kunnen, is volgens Ouders&Onderwijs onwenselijk.

Een leeg lokaal omdat kinderen uit nood maar vier dagen naar school kunnen, is volgens Ouders&Onderwijs onwenselijk.

Stel je bent ouder van schoolgaande kinderen. Daarnaast heb je een baan, run je een bedrijf of heb je ander werk waarbij je lastig gemist kan worden. Misschien sta je zelf wel voor de klas? De herfstvakantie is ten einde, je werk wacht op je. En dat is het moment waarop school besluit dat er een vierdaagse schoolweek wordt ingevoerd.

Het is hen niet gelukt om voldoende leraren te vinden. Er staat dus niemand voor de klas. Wat doe je? Bel je naar je werk om ook eenzijdig een vierdaagse werkweek af te kondigen?

Extra opvang regelen

Zo werkt dat helaas niet. Je moet extra opvang regelen. Of dat lukt hangt af van de beschikbare vrije plekken op de Buiten Schoolse Opvang. De consequenties van de vierdaagse schoolweek komen zo terecht op het bureau van ouders. Bovenop de stapel met werk.

Het besluit van diverse scholen in de Zaanstreek om na de herfstvakantie over te gaan op een vierdaagse schoolweek leidt bij veel ouders tot onrust. Dit geldt niet alleen voor ouders die hun kind op één van deze scholen hebben. Want ook ouders met kinderen op andere scholen zien de bui al hangen. En dan gaat het niet alleen om ingewikkelde planningsproblemen maar ook om de kwaliteit van het onderwijs die mogelijk in het geding komt. Ze maken zich zorgen dat de noodmaatregel van diverse scholen in de Zaanstreek structureel van aard wordt. Want een noodmaatregel is tot daaraan toe, maar met deze keuze open je ook de deur naar structurele vermindering van de onderwijstijd. En dat zonder dat hierbij is gekeken of dit pedagogisch en didactisch een verantwoorde keuze is.

Kinderen hebben recht op onderwijs en daarvoor horen ze op school te zitten. Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen voldoende vlieguren maken en daarvoor hebben ze simpelweg voldoende onderwijstijd nodig. Dit past binnen het huidige systeem niet in een vierdaagse schoolweek. Met alle gevolgen van dien.

Begrip

Natuurlijk is er ook begrip bij ouders. Voor de moeilijke positie van scholen en de werkdruk bij leraren. Ouders & Onderwijs wordt regelmatig gebeld door ouders die graag een helpende hand toesteken op de school van hun kind. Deze ouders willen bijvoorbeeld graag een paar uur voor de klas staan, of andere ondersteunende taken op zich nemen. Er zijn al goede voorbeelden waarbij ouders voor de klas staan in periodes dat er onvoldoende leraren zijn. Zo kunnen kinderen in ieder geval vijf dagen per week naar school. Bovendien draagt een goede samenwerking tussen ouders en school bij aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Op de korte termijn is het noodzakelijk dat we samen alle zeilen bijzetten om het onderwijs aan onze kinderen in stand te houden. Alles is geoorloofd in tijden van crisis en dat is niet zonder risico’s. Want ondanks dat een vierdaagse schoolweek wettelijk beperkt is, wennen ook noodmaatregelen in de regel snel. Een vierdaagse schoolweek is dan ook geen goede oplossing. Het is aan ons allemaal om er alles aan te doen zodat onze kinderen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben, wat ze verdienen en wat ze nodig hebben. Op de korte en zeker op de lange termijn.