Nieuws/Binnenland
2740078
Binnenland

Aantal vacatures groeit, moeilijker te vervullen

Bijna 20.000 banen erbij

In de regio Utrecht komen er dit jaar 19.000 banen bij, maar ze zijn moeilijk te vervullen, blijkt uit onderzoek van het UWV.

In de regio Utrecht komen er dit jaar 19.000 banen bij, maar ze zijn moeilijk te vervullen, blijkt uit onderzoek van het UWV.

Utrecht - De arbeidsmarkt regio Midden-Utrecht raakt steeds meer gespannen. Dat is de belangrijkste conclusie van het jaarlijkse UWV-rapport ’Regio in Beeld’, dat vandaag wordt overhandigd aan de Utrechtse wethouder Linda Voortman (Werk en inkomen). In 2018 en 2019 komen er in de regio in totaal ongeveer 19.000 banen bij in de regio.

In de regio Utrecht komen er dit jaar 19.000 banen bij, maar ze zijn moeilijk te vervullen, blijkt uit onderzoek van het UWV.

In de regio Utrecht komen er dit jaar 19.000 banen bij, maar ze zijn moeilijk te vervullen, blijkt uit onderzoek van het UWV.

Medio 2018 beweegt de krapte aan personeel zich richting het niveau van 2008, vlak voor de economische recessie. De Utrechtse economie groeide afgelopen jaar harder dan de landelijke economie met gemiddeld 3,3 procent. De groei van bedrijven zorgt voor extra vacatures, maar die zijn steeds moeilijker te vervullen.

De krapte is het grootste in de sectoren ict, technisch en transport en logistiek. Ook in de zorg, onderwijs en administratie zijn tekorten. De enige beroepsgroep die in de regio Midden-Nederland totaal geen gebrek aan personeel kent, is de sector creatief en taalkundig.

Het UWV deed dit jaar onderzoek naar personeelswerving en vroeg aan werkgevers waarom sommige vacatures moeilijk vervulbaar zijn. De eerste reden is dat er simpelweg geen of veel te weinig reacties zijn op vacatures. Daarnaast hebben de sollicitanten vaak niet de juiste kwalificaties. Vooral de ict-wereld mist vakkennis. Tenslotte worden werktijden als minder aantrekkelijk ervaren bij beroepen als kok en vrachtwagenchauffeur.

Toch staan er ook nog veel mensen langs de kant, zo meldt het rapport. Wethouder Voortman: „Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie moeten we aan de slag helpen, zodat ook zij profiteren van de groeiende werkgelegenheid. Hier ligt een bijzondere opgave voor gemeenten en UWV, maar ook voor werkgevers. Zij kunnen de mogelijkheden verruimen door functie-eisen aan te passen en het werk anders te organiseren.”

Uit het rapport blijkt echter dat hier niet de oplossing ligt. De 16.800 mensen in Utrecht in een bijstandsuitkering zijn vaak niet geschikt voor de hoogopgeleide vacatures. Een kwart van de mensen in de bijstand heeft alleen basisonderwijs gevolgd.

Daarnaast zijn er veel statushouders, vooral uit Eritrea en Syrië. Van hen wordt verwacht dat ze gaan werken, maar een doelgerichte aanpak is nog niet rond. ’De groep statushouders heeft een zwakke positie op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder vluchtelingen is vaak hoog. Een oplossing is het nieuwe inburgeringsstelsel wat in 2020 van kracht wordt. Hierbij moeten vluchtelingen zo snel mogelijk participeren, liefst door betaald werk’, is de aanbeveling.

Het rapport wordt vandaag gepresenteerd. De Utrechtse Werktafel, het regionaal werkbedrijf en het samenwerkingsverband van de vijftien gemeenten in de regio, UWV, werkgevers en werknemers, gaan aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.