Nieuws/Binnenland
2748706
Binnenland

’Houtplantages’ VS in 2030 voor warmte-installatie Eneco

’Bomenkap voor biomassa’

De biowarmte-installatie van Eneco op Lage Weide.

De biowarmte-installatie van Eneco op Lage Weide.

John Maes - Critici van een biomassa-fabriek in Utrecht krijgen mogelijk toch gelijk wanneer de houtstookcentrale in de toekomst niet, zoals altijd voorgespiegeld werd, blijft draaien op resthout uit de regio, maar op gekapte bomen. Uit Noord-Amerika bijvoorbeeld.

De biowarmte-installatie van Eneco op Lage Weide.

De biowarmte-installatie van Eneco op Lage Weide.

Na vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren verwijst het Utrechtse college van B en W naar een onderzoek van de kennisorganisatie voor bosbeheer Probos, ’in februari 2018 nog door het college aangehaald als betrouwbare bron bij beantwoording van eerdere schriftelijke vragen over biomassa’.

In het laatste Probos-rapport staat dat de vraag naar houtresten tegen 2030 groter kan zijn dan het aanbod. ’Dit zou kunnen betekenen dat de biomassa van ver moet komen, bijvoorbeeld van houtplantages in Noord-Amerika’, kreeg de PvdD te horen.

Al jaren wordt er door milieuwatchers en politici getwijfeld of er genoeg resthout voorhanden is om de Eneco-kachel te laten branden. Door de stijgende vraag naar energie zou dat niet vol te houden zijn. De BioWarmte Installatie (BWI) op Lage Weide komt begin volgend jaar in bedrijf.

’Warmteklanten’ in Utrecht en Nieuwegein krijgen dan duurzame stadswarmte, meldt energiebedrijf Eneco in een filmpje op haar website. ’Er zijn veel soorten biomassa beschikbaar. Bij veel daarvan worden door natuur- en milieuorganisaties vraagtekens gesteld. Terecht: als we wereldwijd plantages aanleggen voor biomassa komen natuur en voedselvoorziening in de verdrukking.’

Vandaar de belofte: ’Daarom maakt Eneco voor de BioWarmte Installatie in Utrecht alleen gebruik van reststromen hout, afkomstig van regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud.’ Een Eneco-woordvoerder zei in 2015 in deze krant: „Er worden niet specifiek bomen gekapt voor het verkrijgen van biomassa.”

Woordvoerster Kim Vogten verzekert dat opnieuw. „Er zullen geen bomen worden gekapt met als doel het verkrijgen van biomassa voor de BWI.” Volgens Vogten is Eneco door contracten ’langdurig’ verzekerd van de inkoop van biomassa, en zal dat enkel bestaan uit laagwaardig materiaal.

De PvdA, die de ontwikkelingen op Lage Weide al langer volgt, vreest dat ’Eneco mooi weer heeft gespeeld om dingen voor elkaar te krijgen’. Volgens raadslid Bülent Isik is altijd de afspraak geweest dat resthout uit een straal van maximaal een paar honderd kilometer rondom Utrecht komt.

De PVV in de Staten stelt schriftelijke vragen over het onderwerp. Fractievoorzitter René Dercksen wil weten hoeveel CO2-uitstoot en andere luchtvervuiling er is gemoeid met het verzamelen en transporteren van biomassa naar Lage Weide.